Forskning om adopsjon

Dato: 24.09.2018
artikkelbilde
I 30 år er det blitt forsket på adopterte i Norge. Torsdag 27. september presenteres funnene under forskningsdagene ved Universitetet i Oslo (illustrasjonsfoto)
Torsdag 27. september er adopsjon ett av temaene på forskningsdagene.

Oppvekst er hovedtema under Forskningsdagene og Utdanningsvitenskapelig fakultet i Oslo er representert med ti arrangementer på Litteraturhuset i Oslo. «Utenlandsadopsjon – en vellykket intervensjon for barn i risiko» er et av de viktige, og ikke minst, lærerike seminarene denne uka.

I følge Monica Dalen, professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, har forskningen om internasjonale adopsjoner pågått i 30 år. Det er særlig lagt vekt på de adopterte barnas tidlige utvikling, språk, læring og identitet. Et sentralt spørsmål har vært i hvilken grad barnets adopsjonsalder har hatt betydning for senere utvikling og tilpasning.

Her kan du lese hele artikkelen på hjemmesiden til forskningsdagene.

Arrangementet holdes på Litteraturhuset i Oslo torsdag 27. september fra kl. 16.00 - 18.00.

Del med andre: