Økt adopsjonsstøtte i 2019

Dato: 27.11.2018
artikkelbilde
Adopsjonsstøtten foreslås økt med 3,5 % fra 2019 (illustrasjonsfoto).
I det framlagte statsbudsjettet for 2019 foreslås det å øke adopsjonsstøtten til kr. 96.883 fra neste år.

Den foreslåtte økningen er på kr. 3.249 - eller nesten 3,5 %. Dette er en bedre økning enn den vi fikk i 2018.

Siden januar 2015 har adopsjonsstøtten vært koblet til grunnbeløpet (1G) i Folketrygden. Dette beløpet ble justert pr. 1. mai 2018, så forslaget til økning er som ventet.

I mange år drev adopsjonsforeningene en kampanje for økt adopsjonsstøtte. Historikken om dette kan du lese om på Facebook-siden "Øk adopsjonsstøtten".

I budsjettarbeidet på Stortinget har Kristelig Folkeparti bedt om en beregning av hva det vil koste å doble støtten til 2G. Les mer her.

Ved adopsjon får foreldrene foreldrepenger fra NAV. Dersom man ikke er kvalifisert til foreldrepenger gis det en engangsstøtte som etter budsjettforliket er økt fra kr. 63.240 i år til kr. 83.240 i 2019.

Les mer om adopsjonskostnader her.

Del med andre: