Møte med statsråden

Dato: 22.11.2018
artikkelbilde
Statsråd Helleland møtte adopsjonsforeningene, og understreket at adopsjon må bli enklere og raskere. (Foto: Dag Lund).
Mandag 22. oktober møtte barne- og likestillingsministeren adopsjonsforeningene i Norge.

Initiativet til møtet kom fra Utenlandsadopterts Politiske Utvalg (UAPU) og hovedtema for møtet var oppfølging av adoptivfamilier og adopterte over tid.

UAPU la bl.a. fram ønsker om mer oppfølging og støtte til de som er adoptert, obligatorisk veledning av adoptivfamilier og behovet for et kompetansesenter for adopsjon. Ansvaret ligger i dag hos Bufdir, men i praksis har de ikke et system for å følge opp, og jobben gjøres av adopsjonsforeningene og grupper som UAPU.

Foreningen Adopterte, som primært har medlemmer som er norsk-adopterte, etterlyste mer forskning om adoptertes erfaringer og livssituasjon.

UAPU har tatt initiativ til en dialogkonferanse for adoptert/adoptivfamilier, fagpersoner og myndigheter. Denne er planlagt holdt i februar 2019.

Adopsjonsforum, Verdens Barn og InorAdopt tok også opp problemene med lang behandlingstid i Bufetat og Bufdir. Familier som søker om godkjenning for adopsjon opplever økt ventetid i Bufetat. Bufdir har også for liten kapasitet til å behandle søknader om formidlingstillatelse og samarbeid med nye land.

Statsråd Linda Hofstad Helleland understreket at det er en politisk målsettting å gjøre adopsjoner enklere og raskere, og ba om at dette blir fulgt opp i et møte mellom Bufdir og adopsjonsforeningene onsdag 24. oktober.

Oppdatering 26.oktober:

Møtet med Bufdir ble holdt 24. oktober. Som en oppfølging etter møtet ble det torsdag 25. oktober sendt et lengre brev fra de tre adopsjonsforeningene til statsråden. Brevet påpeker at de nye retningslinjene for adopsjon i praksis gjør det vanskeligere å bli godkjent for adopsjon, og statsråden blir bedt om å løse dette problemet.

Oppdatering 22. november:

De tre adopsjonsforeningene er invitert til et møte i Barne- og likestillingsdepartementet torsdag 29. november for å diskutere disse problemene.

Del med andre: