Mangler adopsjonspolitikken politisk styring?

Dato: 22.11.2018
artikkelbilde
Hvordan reagerer Stortinget på at et adopsjonsbyråkrati motarbeider politiske styringssignaler?
Stortinget og Regjeringen har vedtatt at det bør bli lettere å bli godkjent for adopsjon. Motarbeider byråkratiet i departementet og Bufdir politiske vedtak?

Regjeringen lover "raskere og enklere" adopsjonsprosesser. Forskriften til den nye adopsjonsloven gjør det vanskeligere enn noen gang å bli godkjent for adopsjon. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har et byråkrati som enten ikke forstår hva de har vedtatt - eller ikke vil følge politiske styringssignaler.

Den nye adopsjonsloven trådte i kraft fra 1. juli 2018 og det samme gjaldt forskriftene til loven. Forskriftene hadde vært ute på høring først. Alle de tre adopsjonsforeningene – og Bufdir – kommenterte at noen deler av forskriften var problematiske.

Da Stortinget vedtok loven var intensjonen å gjøre det enklere å bli godkjent for adopsjon, og det samme har regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre signalisert.

Til tross for dette har Barne- og likestillingsdepartementet vedtatt en forskrift som vil gjøre det vanskeligere enn noen gang å bli godkjent for adopsjon! I stedet for å senke lista for de som vil adoptere barn som er eldre enn 3 år, har departementet hevet kravene til alle søkere. Alle som starter en adopsjonsprosess etter den nye loven må innfri krav til å adoptere barn mellom 0-5 år og søsken!

De fleste familier er innstilt på å adoptere bare ett barn om gangen, og det er meningsløst at de da må oppfylle de høyere kravene som er vanlige for søskenadopsjon. I tillegg er det flere adopsjonsland der søskenadopsjoner ikke er aktuelt. Hvorfor må man være godkjent for søsken for å adoptere derfra?

22. oktober hadde adopsjonsforeningene et møte med statsråd Lina Hofstad Helleland, og der gjentok hun det politiske målet om å gjøre adopsjoner enklere og raskere.

24. oktober hadde foreningene et møte med Bufdir. Der ble det klart at departementets forskrift tvert imot gjør godkjenning av adopsjon vanskeligere. Bufdir innrømmet også at de har for lang behandlingstid, og arbeider med å få ned tiden.

25. oktober sendte de tre foreningene et brev til statsråden med krav om at dette blir ryddet opp i. Enten har departementet ved et «arbeidsuhell» sovet i timen og ikke forstått konsekvensen av hva de har vedtatt. Eller så har byråkratiet glatt oversett politiske føringer og innvendinger fra sin egen fagetat - og det er en skandale. Ingen av alternativene bør være akseptable for den ansvarlige statsråden.

5. november sendte imidlertid Bufdir ut et brev som innskjerpet reglene ytterligere for hvordan godkjenning av søkere skal gis.

8. november ble det derfor sendt et nytt brev til statsråden, der det igjen påpekes at denne merkelige lovforståelsen gjør det enda vanskeligere å få godkjennining.

Statsråden hadde pr. 19. november ikke besvart noen av brevene.

Nå er det tid for en diskusjon på Stortinget om et departement som ikke følger opp lovgivernes mål med den nye adopsjonsloven.

Oppdatering 22. november:

De tre adopsjonsforeningene er invitert til et møte i Barne- og likestillingsdepartementet torsdag 29. november for å diskutere disse problemene.

 

Del med andre: