Adopsjonsforberedende kurs er ikke nok

Dato: 29.03.2023
artikkelbilde
Hva kom ut av evalueringen av de adopsjonsforberedende kursene?
R-BUP har nylig publisert en artikkel om evalueringen av adopsjonsforberedende kurs.

I over 10 år har staten (Bufdir) hatt ansvaret for de adopsjonsforberedende kursene. Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (R-BUP) har evaluert kursene. Adopsjonsforberedende kurs finnes i mange land, men det finnes per i dag ikke forskning på om slike kurs er til hjelp for adoptivforeldre og barna de har adoptert.

En viktig kritikk som ble rettet mot kurset var at det var et stort fokus på de negative sidene ved adopsjon. Selv om både kursledere og -deltakere mente at noen adopsjonssøkere kunne ha godt av å stikke hull på «den rosa bobla» av positive forventninger, så opplevde deltakerne at det var for lite som handlet om de positive sidene ved adopsjon. 

- Vår studie viser at det er behov for tilbud som er spesialtilpasset adoptivfamilier også etter at de har adoptert, sier Hans Bugge Bergsund som er forskningskoordinator og seniorkonsulent i Seksjon for sped- og småbarn hos RBUP.

- Disse familiene har behov for fagfolk som har spesiell adopsjonskompetanse, og som kan bidra med støtte og oppfølging etter at barnet er adoptert, sier Bergsund

Både forskning og adopsjonsforeningenes kartlegging fra noen år tilbake viser at adoptivfamilier trenger spesialisert støtte som er tilpasset deres unike situasjon.  Derfor har det i mange år vært et ønske om å etablere et kompetansesenter for adopsjon i Norge. Norske myndigheters oppfølging av adopterte og deres familier etter adopsjon er mye dårligere enn f.eks. i Danmark.

Her kan dere lese hele artikkelen: https://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/forberedende-kurs-er-ikke-nok-for-adoptivfamiliene

Del med andre: