Adopsjonstallene i 2018

Dato: 04.01.2019
artikkelbilde
Det kom færre adopterte barn til Norge i 2018. Barna var yngre enn før, det var et klart flertall gutter - og ventetiden er blitt kortere.
Færre, men yngre barn. Kortere ventetid. Stort flertall gutter. Det viser adopsjonstallene for 2018 fra de tre adopsjonsforeningene i Norge.

Det kom bare 95 barn hjem fra de tre foreningene i fjor, og dette er det laveste tallet siden felles adopsjonsstatistikk ble opprettet i 1979. Barna kom fra 11 forskjellige land.

Det kom flest barn fra Colombia (23), tett fulgt av Sør-Korea (20) og dernest Sør-Afrika (14). For første gang siden 1985 gikk Verdens Barn forbi Adopsjonsforum og var den foreningen som fikk hjem flest barn (42). Adopsjonsforum fikk hjem 33 barn og InorAdopt 20. (Se tabell nedenfor.)

(Illustrasjonsfoto: kathleenavitt)

I alle foreninger var flertallet av barna under 2 år ved ankomst. Det betyr at barna i gjennomsnitt er yngre enn tidligere år. Det var svært få barn over 5 år sammenlignet med tidligere.

Ventetiden er markant på vei ned. I Adopsjonsforum sank gjennomsnittlig tid for adopsjonsprosessen med 17 måneder sammenlignet med 2017. Totalt tok adopsjonen i gjennomsnitt 3 år og 9 måneder – inkludert tiden for godkjenning i Norge, ventetiden i utlandet og selve hentereisen til familiene kom hjem med barn. Peru var landet med gjennomsnittlig kortest total tid, fulgt av Vietnam og Colombia.  Også de andre to foreningene melder om kort ventetid i noen land.

Av de 95 barna som kom til Norge i fjor var det 65 gutter og 30 jenter. At det er et stort flertall gutter har vært en tendens i flere år.

Land (forening) Antall barn Gutter + jenter
Colombia  (AF) 23 18 + 5
Sør-Korea  (VB) 20 15 + 5
Sør-Afrika  (VB) 14 7  +  7
Ungarn  (IA) 10 7 + 3
Thailand  (VB) 8 5 + 3
Bulgaria  (IA) 6 4 + 2
Filippinene  (AF) 5 4  + 1
Taiwan  (IA) 4 2 + 2
Peru  (AF) 2 1 + 1
Vietnam  (AF) 2 1 + 1
Madagaskar  (AF) 1 1 + 0
TOTALT 95 65 + 30

Se foreningenes statistikker her:

Adopsjonsforum

Verdens Barn

InorAdopt

Del med andre: