Adopsjonsforskriften endres!

Dato: 06.02.2019
artikkelbilde
Barne- og likestillingsdepartementet foreslår en positiv endring av adopsjonsforskriften - høringsfrist 22. mars.
- En fornuftig retrett fra Barne- og likestillingsdepartementet, sier daglig leder i Adopsjonsforum.

Da den nye adopsjonsloven trådte i kraft sommeren 2018, kom det en ny forskrift som i praksis gjorde det vanskeligere å bli godkjent for adopsjon.

Ved å kreve at alle søkere måtte være både egnet og motivert for å adoptere søsken ble lista lagt så høyt at mange ikke godkjennes – eller at noen søkere gir opp adopsjonsprosessen. Dette kan sammenlignes med å kreve at alle må ha sertifikat for buss for å få lov til å kjøre en vanlig personbil.

Vi har fått ny regjering og ny barne- og familieminister. Granavolden-plattformen til den nye regjeringen sier det samme som i Jeløya-erklæringen fra 2018:

«Regjeringen vil arbeide for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og enklere både utenlands og innenlands.»

Før regjeringsskiftet var det i januar et møte der forskriften ble diskutert mellom Barne- og likestillingsdepartementet og de tre adopsjonsforeningene. Departementet så nok ikke konsekvensen av reglene - da forskriften gikk motsatt vei av politiske målsettinger fra Stortinget og Regjeringen.

5. februar offentliggjorde Barne- og likestillingsdepartementet et forslag til endring av forskriften. Det vil bli mulig for søkerne å velge om de skal utredes for kun ett barn, eller om de også ønsker å bli vurdert for ett barn/søsken.

- Dette er en fornuftig rettett fra Barne- og likestillingsdepartementet, sier daglig leder Øystein Gudim i Adopsjonsforum.

Dette er i tråd med ønskene fra adopsjonsforeningene, og selv om det først skal gjennomføres en høring og tas en formell beslutning regner vi med at endringen blir gjennomført.

Her kan du lese forslaget fra departementet.

Del med andre: