Adopsjonsforskriften er endret!

Dato: 04.07.2019
artikkelbilde
Departementet endret adopsjonsforskriften 11. april 2019.
- En fornuftig retrett fra Barne- og likestillingsdepartementet, sier daglig leder i Adopsjonsforum. Forskriften er endret med virkning fra 11. april 2019.

Da den nye adopsjonsloven trådte i kraft sommeren 2018, kom det en ny forskrift som i praksis gjorde det vanskeligere å bli godkjent for adopsjon.

Ved å kreve at alle søkere måtte være både egnet og motivert for å adoptere søsken ble lista lagt så høyt at mange ikke godkjennes – eller at noen søkere gir opp adopsjonsprosessen. Dette kan sammenlignes med å kreve at alle må ha sertifikat for buss for å få lov til å kjøre en vanlig personbil.

Vi har fått ny regjering og ny barne- og familieminister. Granavolden-plattformen til den nye regjeringen sier det samme som i Jeløya-erklæringen fra 2018:

«Regjeringen vil arbeide for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og enklere både utenlands og innenlands.»

Før regjeringsskiftet var det i januar et møte der forskriften ble diskutert mellom Barne- og likestillingsdepartementet og de tre adopsjonsforeningene. Departementet så nok ikke konsekvensen av reglene - da forskriften gikk motsatt vei av politiske målsettinger fra Stortinget og Regjeringen.

Barne- og likestillingsdepartementet foreslo i februar et forslag til endring av forskriften. Det skulle bli mulig for søkerne å velge om de skal utredes for kun ett barn, eller om de også ønsker å bli vurdert for ett barn/søsken.

- Dette er en fornuftig rettett fra Barne- og likestillingsdepartementet, sier daglig leder Øystein Gudim i Adopsjonsforum.

Dette er i tråd med ønskene fra adopsjonsforeningene, og endringen er nå vedtatt med virkning fra 11. april 2019.

Her kan du lese pressemeldingen fra departementet.

Del med andre: