Endring av økonomiske regler

Dato: 18.02.2019
artikkelbilde
Fra 1. mars 2019 har Adopsjonsforum endret satsene i de økonomiske reglene for å avslutte saker, legge søknad på is eller bytte land.
Med virkning fra 1. mars 2019 har landsstyret vedtatt noen endringer i de økonomiske reglene for å bytte land, legge en søknad "på is" eller avslutte en adopsjonssak.

Siden 1990-tallet har Adopsjonsforum hatt regler for håndtering av økonomisk oppgjør der en adopsjonssak endres under veis. Med virkning fra 1. mars 2019 er de økonomiske satsene i disse reglene økt.

Bytte av land: Det ble i oktober 2014 innført et standard gebyr for søkere som etter eget ønske vil bytte land etter at dokumenter er sendt til utlandet. Fra 1. mars 2019 øker beløpet til kr. 12.000. Om de faktiske kostnader blir høyere enn gebyret dekkes dette av foreningen.

Det er ikke gratis å bytte land selv om dette skyldes at man søker om å adoptere et barn med spesielle omsorgsbehov fra et nytt land.

Gebyret skal imidlertid ikke belastes der foreningen aktivt ber søkerne om å bytte land.

Legge sak på vent: Hvis en adopsjonssak legges midlertidig "på is" på grunn av familieforhold, sykdom el.l. belastes ikke gebyr for den tiden saken ligger i systemet. Har søkere avbrutt en adopsjonsprosess fordi de har fått fosterbarn eller egenfødte barn, kan innbetalt beløp stå i systemet hvis familien ønsker å starte opp igjen med adopsjon seinere. 

Avslutte sak: Hvis en familie avslutter sin sak før den kommer i mål er det ingen endring av reglene, men gebyret for håndtering av saken øker fra kr. 700 til kr. 800 pr påbegynte måned fra 1. mars 2019.

Du finner skrivet med de nye reglene her og det vil også bli lagt ut på ekstranettet.

Del med andre: