Stifting av Tilknytnings-forstyrrelse Norge 16. mars.

Dato: 13.03.2019
artikkelbilde
Adoptivforeldre er blant initiativtakerne til foreningen som stiftes 16. mars 2019.
Adoptivforeldre er blant initiativtakerne til en støtteforening for barn og unge med tilknytningsforstyrrelse og deres pårørende. Lørdag 16. mars blir det stiftelsesmøte for "Tilknytningsforstyrrelse Norge" i Oslo.

Initiativtakerne har barn som er adoptert, og svært mange barn og unge som får diagnosen tilknytningsforstyrrelse er adopterte. Dette er derfor aktuelt for mange adopterte og adoptivforeldre.

Tilknytningsforstyrrelse er på mange måter en relativt fersk diagnose, og erfaringen til nå er at dette også er en relativt ukjent diagnose for mange foreldre, pårørende og fagfolk i ulike hjelpeinstanser som BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene).

Den nye foreningen vil ha en viktig oppgave med informasjon om dette. Vi vet at det er mange som sliter og opplever vanskelige relasjoner. 

Stiftelsesmøtet blir holdt i Oslo lørdag 16. mars kl. 11.00 i Trondheimsveien 156, nær Carl Berners Plass.

Påmeldingsfristen er endret til 6. mars 2019.

Facebooksiden  «Tilknytningsforstyrrelse Norge» har ca. 300 følgere, og i tillegg finnes en lukket Facebookside for erfaringsutveksling og likemannstøtte mellom foreldre som har erfaring med tilknytningsforstyrrelse. Følg gjerne med på foreningens arbeid på Facebook!

Del med andre: