Besøket fra Vietnam gjennomført

Dato: 07.10.2019
artikkelbilde
Tirsdag 7. mai møtte flere av familiene med barn fra Vietnam delegasjonen fra Justisdepartementet.
Adopsjonsavdelingen i Vietnams Justisdepartement besøkte Norge i begynnelsen av mai.

Delegasjonen på fire personer fra Vietnams sentralmyndighet for adopsjon ble ledet av generaldirektør for adopsjonsavdelingen, Madam Nguyen Thi Hao.

De ankom Oslo i helga, og hadde offisielle møter 6. og 7. mai. Mandagen var de hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og den vietnamesiske ambassaden i Oslo deltok også.

Tirsdag 7. mai fortsatte de med besøk hos Adopsjonsforum, og om ettermiddagen traff de noen av familiene som har adoptert fra Vietnam de siste årene. Etter at samarbeidet startet opp igjen er det fra 2016-2018 adoptert 8 barn fra Vietnam til Norge.

Vietnam har vedtatt en rekke endringer i sitt adopsjonsregelverk, og den viktiste er de avskaffer "liste 1" og "liste 2" og at alle søkere meldes inn på samme måte. I stedet må familiene i sine søknader si tydelig hvilke helseutfordringer de er villig til å akseptere. Det er et ønske fra Vietnam at søkere er innstilt på også å adoptere større barn. Det ble sagt klart at hvis man kun er villig til å adoptere små, friske barn vil ventetiden være lang. Dersom familiene er åpne for spesielle helseutfordringer og større barn kan prosessen gå mye raskere.

Vi vil om kort tid oppdatere siden om adopsjon fra Vietnam her.

Del med andre: