Kandidat til landsstyret

Dato: 12.11.2019
artikkelbilde
Har du forslag til supplering av Adopsjonsforums landsstyre? (Illustrasjonsfoto)
Valgkomiteen ønsker forslag til styremedlem i Landsstyret i Adopsjonsforum

Landsstyret er Adopsjonsforums øverste organ i landsmøteperioden og medlemmene velges normalt på landsmøtet hver annet år. Da et styremedlem har valgt å fratre sitt verv ønskes det supplering med et styremedlem frem til landsmøtet i april 2021. Landsstyret består av leder, nestleder og 4 valgte styremedlemmer og en representant for de ansatte.

Landsstyret jobber med mange spennende og utfordrende oppgaver i en tid der adopsjonsverdenen er i stor endring. Det innbefatter blant annet organisasjonens vedtekter, lover og regler pålagt av myndighetene, medlemmenes behov og den generelle adopsjonssituasjonen.

Det avholdes 5-6 styremøter derav 1-2 møter via Skype eller telefon. Styremøtene foregår stort sett på dagtid i Adopsjonsforums lokaler i Oslo. Som styremedlem må du ha tid til å være innstilt på styrearbeid mellom styremøtene. Styrearbeidet er noe honorert og det dekkes reise- og overnattingskostnader.

Vervet innebærer et stort ansvar og landsstyret har derfor behov for ansvarsfulle, pliktoppfyllende og engasjerte medlemmer. Det er ønskelig med erfaring fra styrearbeid og har du i tillegg erfaring med IKT arbeid er det positivt.

For å kunne velges til styremedlem må man være medlem av Adopsjonsforum.

Er du interessert eller vet du om noen som er interessert i et spennende, meningsfylt og lærerikt arbeid i landsstyret ta kontakt med valgkomiteen innen 27.januar 2020.

Monica Ahnger Olsen

Leder av valgkomiteen

Mobil: 91863263

Epost: amonico1965@gmail.com 

Del med andre: