Stilling ledig - daglig leder

Dato: 20.11.2019
artikkelbilde
Søknadsfrist er 20. desember 2019.
Vår daglige leder de siste 14 år går av med pensjon i 2020, og vi søker nå etter hans etterfølger.

DAGLIG LEDER (100 % FAST STILLING) 

Stillingen skal lede et sekretariat med 5 øvrige ansatte.

Hovedoppgaver:

 • Lede og organisere sekretariatet.
 • Personalansvar.
 • Representere organisasjonen i møter og forhandlinger med norske og utenlandske myndigheter og samarbeidspartnere.
 • Være organisasjonens ansikt utad i media og på kurs og konferanser.
 • Forberede og følge opp vedtak i landsstyret og landsmøtet i medlemsorganisasjonen.
 • Styre organisasjonens administrasjon, økonomi, budsjett og planer.
 • Holde seg oppdatert på relevante lover, regler og retningslinjer i inn- og utland.
 • Daglig leder skal understøtte virksomhetens arbeid gjennom påvirkningsarbeid.
 • Delta i saksbehandling av formidlingstillatelser og enkeltsaker om adopsjon.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Andre oppgaver kan pålegges av styret.

Krav til stillingen:

Dokumentert erfaring med personalledelse og endringsprosesser.

Høyere utdanning innen relevante fag (f.eks. økonomi og administrasjon, jus, sosialfaglig utdanning el.l. ).

Til denne stillingen må du beherske norsk og engelsk svært godt muntlig og skriftlig.

Kjennskap til andre språk (spesielt spansk/fransk) er ønskelig, men ikke et absolutt krav.

I tillegg vil vi legge vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og fleksibelt.
 • Relevant kompetanse/erfaring med offentlig saksbehandling.
 • Relevant erfaring innen adopsjon eller beslektet fagområde.
 • Gode datakunnskaper
 • Ønskelig med erfaring fra internasjonalt arbeid og/eller annet relevant organisasjonsarbeid.
 • Høy grad av selvstendighet og erfaring med organisasjonsutvikling.

Vi tilbyr god personalforsikring, bedriftshelsetjeneste, pensjonsordning og lønn etter tariffavtale.

Politiattest er påkrevet.

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktperson for stillingen: Styreleder Andrea Johanna Bratt Mæhlum eller daglig leder Øystein Gudim. Tlf. 23 28 08 00.

E-post: ajbm@adopsjonsforum.no eller og@adopsjonsforum.no

Søknad sendes: Styreleder Andrea Johanna Bratt Mæhlum, Adopsjonsforum, Postboks 2364, Solli, 0201 Oslo

Søknadsfrist: 20. desember 2019

Del med andre: