Ulovlige adopsjoner?

Dato: 27.01.2020
artikkelbilde
Adopsjonsforum vil engasjere seg mer i spørsmål knyttet til dette temaet.
På bakgrunn av flere medieoppslag i Bergens Tidene, Aftenposten og Dagsrevyen lørdag 25.1.2020 har Adopsjonsforum mottatt flere henvendelser fra journalister og bekymrede adoptivforeldre.

Saken handler om en adoptert fra Colombia. Mannen som nå er 34 år, ble trolig kidnappet fra sin egen biologiske familie og deretter adoptert til Norge. Vi undersøker nå mer om hva som skjedde i Colombia for 32 år siden.

Vi har full forståelse for ulike og sterke reaksjoner denne type saker kan vekke, spesielt for de som er adoptert.

Adopsjonsforum ser meget alvorlig på saken, og har vært i kontakt med ulike berørte parter i Colombia og Norge.  Adopsjonsforum kan ikke kommentere detaljer rundt enkeltsaker, men vi kan dessverre ikke utelukke at det kan ha skjedd ulovligheter i adopsjoner på 1970- 80 tallet. Imidlertid kan ikke Adopsjonsforum ta ansvar for eller overprøve beslutninger tatt av utenlandske myndigheter og domstoler.

Adopsjonsforeningene må følge norsk og utenlandsk lovverk.

Behovet for bedre kontroll med internasjonal adopsjon førte til at vi fikk Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner i 1993. Norge sluttet seg til konvensjonen i 1998. Konvensjonen handler blant annet om hvilke prosesser som skal ligge til grunn for å sikre at barnets og foreldrenes rettssikkerhet blir ivaretatt. Alle våre nåværende samarbeidsland har sluttet seg til Haagkonvensjonen.

Bergens Tidene vil komme med en oppfølgingsartikkel hvor Adopsjonsforum har bidratt med en utfyllende redegjørelse for aktuelle problemstillinger. Adopsjonsforum vil engasjere seg sterkt videre i spørsmål knyttet til dette temaet.

 

Hilsen 

Styret i Adopsjonsforum 

Del med andre: