Status for corona i våre samarbeidsland - per 27.04.2020

Dato: 27.04.2020
artikkelbilde
Adopsjonsforum redegjør her for status per dags dato i våre samarbeidsland, og i Norge.

Status for Corona i våre samarbeidsland

Coronasituasjonen i Norge og verden er krevende. Det gjøres vurderinger og settes inn tiltak over hele verden i forbindelse med den pågående pandemien. Adopsjonsforum vil nedenfor redegjøre for status per dags dato i våre samarbeidsland, etter kontakt med våre representanter. Situasjonen endrer seg stadig, og vi ber om forståelse for at vi ikke nødvendigvis til enhver tid vet nøyaktig hvordan Covid-19 påvirker adopsjonsprosessen i Norge og i våre samarbeidsland. Flere oppdateringer kan og vil derfor komme etter hvert.

Adopsjonsforum følger offisielle reiseråd fra Utenriksdepartementet, samt reiserestriksjoner i våre respektive samarbeidsland. Noen familier reiste før restriksjoner/flyforbud trådte i kraft. Alle andre hentereiser er utsatt på ubestemt tid. Alle søkere som er direkte berørt i form av utsatte reiser vil få egen oppdatering om dette muntlig og skriftlig, og som ikke nødvendigvis legges ut på våre hjemmesider/ekstranettet.

Spørsmål om permittering/økonomi

Vi minner om at Adopsjonsforum har vært i kontakt med Bufetat angående problemstillingen knyttet til (mulig) permittering, og at vi har fått følgende svar:

Det er i utgangspunktet unødvendig å melde fra om at man er midlertidig permittert på grunn av coronakrisen, jf. rettighetene man har krav på. Dette vil imidlertid stille seg annerledes hvis bedriften man arbeider i, til tross for tiltakspakker o.l, skulle gå konkurs og man blir arbeidsledig.  Det samme gjelder selvfølgelig at man selv går personlig konkurs/enkeltmannsfirmaet går konkurs osv. 

Status i våre samarbeidsland:

Filippinene melder Helsedepartementet om at det per dags dato er 7777 smittede, hvorav 932 er friskmeldt og 511 dødsfall er registrert som følge av Covid-19. Karantenetiden er forlenget, og varer nå i utgangspunktet frem til 30. april. I tillegg har presidenten i landet bestemt at flere høyrisikoområder i provinsen Luzon i den nordre delen av øyriket – inkludert hovedstaden Manila – fortsetter med karantene og ’’lockdown’’ utover denne datoen og frem til 15. mai. Karantenereglene sørover skal re-evalueres.

Kontorer er fortsatt stengt og folk har hjemmekontor, dette gjelder blant annet sentralmyndigheten for adopsjon, ICAB, som holder til i Manila. Også vår samarbeidspartner Norfil holder til i Manila og holder stengt som følge av karantenereglene. Kun forretninger som selger mat og medisiner har lov til å holde åpent. All offentlig transport er stanset og kun 1 person per husstand får lov til å forlate huset for å gjøre nødvendige innkjøp. I tillegg er det portforbud på kvelden/natten, fra kl 20.00 – 05.00.

Vi vet fortsatt lite om hvordan dette vil påvirke adopsjonsarbeidet, men det er dessverre nærliggende å tenke at det vil bli forsinkelser.

I Vietnam melder vår representant om at 270 personer har fått påvist viruset, og at 45 pasienter mottar behandling for dette. Det er ikke meldt om dødsfall. Sosiale aktiviteter er tillatt, med påbud om å holde avstand til de man møter. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at adopsjonsmyndighetene i provinser og sentralt er direkte rammet, og adopsjonsarbeidet går derfor som normalt, og vår representant i landet jobber som normalt.

Madagaskar ble det for en drøy uke siden meldt om 120 registrerte smittetilfeller, og over en fjerdedel av disse er friskmeldt. Offisielt er det ikke meldt om dødsfall knyttet til coronapandemien på øya. Karantenereglene med tilhørende bevegelsesrestriksjoner opphørte i midten av forrige uke, og arbeidsplasser og skoler gjenåpnes. Vår representant forsøker å komme i kontakt med sentralmyndigheten L’ACAM, som nå skal være tilbake i jobb og kan gjenoppta adopsjonsarbeidet. Da nedstengningen av landet ikke har vart veldig lenge, er vi optimistiske med tanke på at ventetiden ikke har økt betraktelig.

I Colombia er det registrert 5379 smittede, hvorav 1133 er friskmeldt og 244 dødsfall knyttes til Covid-19. Landets omfattende reiserestriksjoner gjelder fortsatt frem til 31. mai 2020. Adopsjonsforum har ikke fått noen indikasjoner om at dette vil bli forlenget. I siste oppdatering i begynnelsen av denne måneden meldte vi om at viruset hadde spredt seg spesielt i de store byene, og at strenge karanteneregler derfor ble innført i et forsøk på å få kontroll over utbruddet. De generelle restriksjoner er forlenget til 11. mai, men de åpner nå for at enkelte jobbrelaterte aktiviteter kan komme i gang fra og med i dag, bl.a. bygg og anlegg, produksjon, sykkelvedlikehold og drift av offentlig parkeringsplasser. Colombianere får nå lov til å drive med fysisk aktivitet utendørs, men ikke alle sammen samtidig. Skoler holder fortsatt stengt. Ansatte i sentralmyndigheten, ICBF, jobber hjemmefra. Vi minner om at vi har fått forsikringer om at søkere kan bli godkjent, sendt ut på region og at det også kan komme forespørsler i løpet av våren. Våre ansatte ved Adopsjonsforums kontor i Bogotá jobber også hjemmefra, og de følger bl.a. opp de to familiene som for tiden befinner seg på hentereise.

I Peru er det registrert 27 517 smittede, hvorav 8088 er friskmeldt og 728 dødsfall knyttes til Covid-19. Den peruanske presidenten bestemte sist uke at unntakstilstanden i landet skal forlenges til 10. mai. Dette skyldes at smittekurven fortsetter å vokse. Det innebærer fortsatt strenge karanteneregler hvor alle må holde seg hjemme, og det er ikke lov å gå ut i særlig grad. Det er kun en fra husstanden som kan gå ut for å kjøpe medisiner eller mat. Peruanske helsemyndigheter forventer imidlertid at smittekurven ville nå sitt høyeste punkt rundt 26./27. april, og tror derfor at antall smittede vil bli redusert fremover. Landet har fortsatt innreiseforbud både på nasjonalt og internasjonalt nivå på ubestemt tid. Ansatte hos sentralmyndigheten for adopsjon, MIMP, har hjemmekontor. Vi har ingen konkret erfaring med konsekvenser Covid-19 har medført, men vi håper at forsinkelsen i adopsjonsarbeidet ikke er kraftig. Vår representant i landet følger opp familien som for tiden er på hentereise.

Konsekvenser i Norge

I Norge er våre søkere naturlig nok påvirket av tiltakene som er iverksatt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og de 5 regionale Barne-, ungdoms- og familieetatene (Bufetat) er pålagt hjemmekontor. Bufdir har måttet avlyse adopsjonsforberedende kurs til og med uke 21. Videre er hjemmebesøk av Fosterhjemstjenesten, i forbindelse med utredning av søkere, er utsatt på ubestemt tid.

Notarius Publicus hos byfogden i Oslo holder fortsatt stengt på ubestemt tid, men den gode nyheten er at de nå har åpnet for at bedrifter/privatpersoner kan få notarialbekreftelser ved å forhåndsbestille time. Også Fylkesmannen tar imot dokumenter som skal legaliseres (få apostillestempel). Dette er tilbud Adopsjonsforum har og vil fortsette å benytte seg av, slik at vi kan legalisere søknadsdokumenter og oppfølgingsrapporter som skal sendes til samarbeidslandene våre.

Oppfølgingsrapporter for barn som er kommet til Norge, kan fortsatt bli forsinket dersom hjemmebesøk ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt. Adopsjonsforum informerer våre samarbeidsland om dette fortløpende.

Adopsjonsforums sekretariat i Oslo holder fortsatt åpent. For å skjerme de ansatte mest mulig ber vi om forståelse for at vi i disse tider fortsatt ikke ønsker besøk i våre lokaler, og at henvendelser rettes over telefon eller e-post, samt at dokumenter sendes per post.

Vi minner om og ber dere følge med på norske myndigheters anbefalinger og råd på www.helsenorge.no, www.fhi.no , samt reiseråd fra Utenriksdepartementet (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/)

 

Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere.

 

 

Vennlig hilsen ADOPSJONSFORUM v/ Aruna M. Vegdal

 

 

Del med andre: