Status for corona i våre samarbeidsland - per 08.07.2020

Dato: 08.07.2020
artikkelbilde
Adopsjonsforum redegjør her for status per dags dato i våre samarbeidsland, og i Norge.

Coronasituasjonen i Norge og verden er krevende. Det gjøres vurderinger og settes inn tiltak over hele verden i forbindelse med den pågående pandemien. Adopsjonsforum vil nedenfor redegjøre for status per dags dato i våre samarbeidsland, etter kontakt med våre representanter. Situasjonen endrer seg stadig, og vi ber om forståelse for at vi ikke nødvendigvis til enhver tid vet nøyaktig hvordan Covid-19 påvirker adopsjonsprosessen i Norge og i våre samarbeidsland. Flere oppdateringer kan og vil derfor komme etter hvert.

Adopsjonsforum følger offisielle reiseråd fra Utenriksdepartementet, samt reiserestriksjoner i våre respektive samarbeidsland. Noen familier reiste før restriksjoner/flyforbud trådte i kraft. Alle andre hentereiser er utsatt på ubestemt tid. Alle søkere som er direkte berørt i form av utsatte reiser vil få egen oppdatering om dette muntlig og skriftlig, som ikke nødvendigvis legges ut på våre hjemmesider/ekstranettet.

Status i våre samarbeidsland (statistikk hentet fra Verdens Helseorganisasjon, WHO, 07.07.20):

Filippinene er det registrert 46333 smittetilfeller, og dødstallet har passert 1300. Til tross for økning i smittetallene, har presidenten – i et forsøk på å re-starte økonomien - bestemt at de strengeste lockdown-tiltakene mykes opp, og det samme gjelder for reiserestriksjoner. Filippinere vil derfor snart få tillatelse til å dra ut av landet på ''non-essential'' reiser, men rene turistreiser vil inntil videre ikke være tillatt. 

Filippinske myndigheter har ulike nivåer av karantenebestemmelser. De strengeste lockdown-tiltakene er lettet på i Metro Manila, og er fra 1. juni erstattet med General Community Quarantine (GCQ), som innebærer at flere offentlige kontorer åpner igjen, og ansatte returnerer til jobbene sine også i det private. Noe mer offentlig transport er i gang igjen. GCQ skal vare til 15. juli.
Mindre omfattende restriksjoner, Modified General Community Quarantine (MGCQ), gjelder i enkelte områder definert som lavrisiko, mens Filippinenes nest største by, Cebu City, opplever kraftig økning i smittetallene og nå anses som nytt episenter etter at Manila har bedre kontroll på smitten. Cebu City er dermed underlagt den strengeste formen for karante; Enhanced Community Quarantine (ECQ).

Filippinske flyselskaper operere flere innenlandsruter, og det største flyselskapet, Philippine Airlines, gjenåpnet noen av sine internasjonale ruter fra 1. juli.

Sentralmyndigheten for adopsjon, ICAB, jobber delvis hjemmefra. Det er ventet at de fremover vil gjenoppta mer av arbeidet på kontoret i Manila, i takt med at karantenenivået senkes. De fleste ansatte hos vår samarbeidspartner, Norfil, har i stor grad returnert til kontorene etter de nye karantenebestemmelsene ble innført 1. juni.


I Vietnam er det totallet smittede antallet 369. Av disse er 340 erklært friskmeldte og kun 15 personer får intensivbehandling for viruset. Det er ikke meldt om dødsfall som følge av Covid-19.

Flyruter innenlands opererer som normalt, men det er restriksjoner for internasjonale flyvninger. Det er imidlertid lov for adoptivsøkere å reise til landet for å hente barnet sitt, da de blir unntatt disse restriksjonene.

Adopsjonsmyndighetene i provinser og sentralt er ikke direkte rammet. Adopsjonsarbeidet går derfor fortsatt som normalt og vår representant i landet jobber som normalt.Madagaskar har smittetallet nådd 3250, og det offisielle dødstallet er på 33. Pga nytt, massivt utbrudd i hovedstaden Antananarivo, er karantenereglene med tilhørende bevegelsesrestriksjoner som opphørte i slutten av april, gjeninnført.

Vår representant jobber som normalt, og sentralmyndigheten L’ACAM jobber kortere dager. Myndighetene tildeler barn, men hentereisen kan ikke gjennomføres per i dag, da flytrafikken er ikke i gang, og det er usikkert når luftrommet gjenåpnes.


I Colombia er det registrert over 117 000 smittetilfeller, hvorav 48 000 er friskmeldte og i overkant av 4000 dødsfall knyttes til Covid-19. Ifølge Pan American Health Organization, tyder alt på at kurven kommer til å nå sitt høyeste punkt i løpet av denne måneden.

I de siste to ukene har viruset spredt seg raskere etter at Colombias president og hans regjering for ca. fire uker siden bestemte å åpne opp for flere aktiviteter, av økonomiske hensyn. Presidenten har derfor sett seg nødt til å forlenge karantenerestriksjonene igjen, frem til 1. august, men det er fortsatt stadig flere økonomiske aktiviteter som gjenåpnes.
Som et prøveprosjekt er enkelte flyplasser åpnet for nasjonale flyvninger. Presidentens beslutning om å gjenåpne for internasjonal flytrafikk fra 1. september står ved lag.

Ansatte hos adopsjonsmyndigheten, ICBF, på både nasjonalt og regionalt nivå har de siste månedene hatt hjemmekontor, og noen har vært fysisk på jobb. Noen av våre familier har blitt godkjent, blitt sendt ut på region og fått tildeling etter utbruddet av Covid-19 i Colombia, og det er ventet at dette arbeidet opprettholdes utover sommeren. Våre ansatte ved Adopsjonsforums kontor i Bogotá jobber delvis på kontoret.

Peru er fortsatt hardest rammet av våre samarbeidsland, med over 300 000 registrerte smittede, med nesten 194 000 som har blitt erklært friskmeldte, og over 10 000 dødsfall knyttes til Covid-19. Peru har vært underlagt unntakstilstand, og fortsatt gjelder strenge karanteneregler. Presidenten og hans regjering har bestemt at økonomien må komme i gang, og derfor er en rekke offentlige kontorer og tjenester gjenåpnet. 

Når det gjelder adopsjon, har de ansatte hos adopsjonsmyndighetene (MIMP og DGA) hatt hjemmekontor, og norske familier som har søkt om å bli godkjent som adoptivsøkere hos DGA har fått tilbakemelding. Det har kun vært avholdt ett adopsjonskomitemøte etter Covid-19 utbruddet i landet, og i dette møtet ble det kun tildelte barn til peruanske adoptivsøkere.

De ansatte i MIMP og DGA har begynt å jobbe fysisk på kontorene, men med redusert arbeidstid. Landets myndigheter har besluttet å starte internasjonale flyvninger fra september.
Vår representant i landet arbeider som normalt, og følger opp familien som fortsatt befinner seg i landet på hentereise.


Konsekvenser i Norge

Spørsmål om permittering/økonomi:

Vi håper at de av våre familier som er rammet av permitteringer som følge av Covid-19, nå er tilbake i jobb. For ordens skyld minner vi om at Adopsjonsforum tidligere har vært i kontakt med Bufetat angående problemstillingen knyttet til (mulig) permittering, og at vi har fått følgende svar:

Det er i utgangspunktet unødvendig å melde fra om at man er midlertidig permittert på grunn av coronakrisen, jf. rettighetene man har krav på. Dette vil imidlertid stille seg annerledes hvis bedriften man arbeider i, til tross for tiltakspakker o.l, skulle gå konkurs og man blir arbeidsledig.  Det samme gjelder selvfølgelig at man selv går personlig konkurs/enkeltmannsfirmaet går konkurs osv. 

Utrednings- og godkjenningsprosessen:

I Norge er våre søkere naturlig nok påvirket, spesielt gjelder dette for familier som ikke har kunnet gjennomføre adopsjonsforberedende kurs. Etter nedstengningen og smittevernrestriksjoner som ble iverksatt i Norge, har det ikke blitt avholdt nye adopsjonsforberedende kurs. Bufdir har meldt om at norske myndigheter håper å kunne tilby fysiske kurs igjen fra høsten av. Evt. gjeldende smittevernstiltak må implementeres og ivaretas dersom dette skal bli mulig, og detaljene rundt dette er ikke på plass da det fortsatt er usikkert hva slags regler som gjelder til høsten. Per nå er det, så vidt vi vet, ikke tatt stilling til om det settes opp ekstra kurs til høsten, men dette vil bli vurdert opp mot behovet/antall som melder seg på. Oversikten over høstens kurs, samt informasjon om påmelding finner dere her.

 

Legalisering av dokumenter:

Notarius Publicus hos byfogden i Oslo holder fortsatt stengt på ubestemt tid, men som vi tidligere har meldt har de åpnet for at bedrifter/privatpersoner kan få notarialbekreftelser ved å forhåndsbestille time. Også Fylkesmannen og UD tar imot dokumenter som skal legaliseres. Dette er et tilbud Adopsjonsforum har og vil fortsette å benytte oss av, slik at vi kan legalisere søknadsdokumenter og oppfølgingsrapporter som skal sendes til samarbeidslandene våre.

Besøk i Adopsjonsforums lokaler, og ferieavvikling:

Adopsjonsforums sekretariat i Oslo holder åpent, slik vi har gjort under hele pandemien. Det går fint å levere dokumenter i resepsjonen innenfor vår offisielle åpningstid fra kl 10 – 14, uten nærmere avtale.

Vi tar også imot besøk i våre lokaler - f.eks. av nye søkere som ønsker en uforpliktende samtale - da det er mulig å holde avstand på vårt møterom. For å ivareta smittevernregler ber vi om at disse typer besøk avtales på forhånd. Det er også mulig å avtale møter på Teams eller per telefon. For å komme i kontakt med oss om dette, send en e-post til info@adopsjonsforum.no

Ferieavviklingen er i gang i Adopsjonsforum. Kontoret er bemannet hele sommeren, men med redusert bemanning. Vi ber derfor om forståelse for at det kan ta noe lenger tid å få tilbakemeldinger på henvendelser per e-post.

Arbeid med forespørsler om adopsjon og hentereiser blir prioritert, samt viktige beskjeder relatert til Covid-19.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer og familier en riktig god sommer!

 

Vennlig hilsen Adopsjonsforum v/ Aruna M. Vegdal

 

 

 

Del med andre: