ADOPSJONSFORUM - 50 ÅR FOR BARNAS BESTE

Dato: 08.06.2020
artikkelbilde
9548 barn fra 28 land i fire verdensdeler er kommet til Norge med Adopsjonsforums bistand. (Illustrasjonsfoto: kathleenavitt)
Gratulerer med dagen Adopsjonsforum! I 50 år har foreningen formidlet internasjonale adopsjoner.

Illustrasjonsfoto: kathleenavitt  

Foreningen ble stiftet 1. juni 1970, og både oppstart og drift var i mange år bare basert på frivillig arbeid. Foreningen arbeidet primært med opplysning om adopsjon, og foreningens første navn var derfor Adopsjonsopplysning. I 1975 skiftet foreningen navn til Adopsjonsforum.

I dag kan foreningen se tilbake på 50 flotte år med innsats for barnets beste og for at barn skal få en familie. 

Adopsjon skal bare gjennomføres dersom dette er til barnets beste. Dette har alltid ligget til grunn for foreningens arbeid. Norge er i dag forpliktet til å følge FNs barnekonvensjon fra 1989 samt Haag konvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner fra 1993. Adopsjonsforum bygger sitt arbeid på disse to konvensjonene. 

I løpet av 50 år er 9 548 barn kommet til Norge gjennom Adopsjonsforum. Barna er kommet fra 28 forskjellige land i fire verdensdeler. Vi er stolte og ydmyke over å ha bidratt til at barn som trenger foreldre har fått nye familier gjennom vårt arbeid.

Samtidig må det også påpekes at det har vært og fortsatt er en krevende periode for foreningen og adopsjonsarbeidet forøvrig. Antall adopsjoner har variert veldig fra år til år. I 2002 nådde foreningen sin topp med 405 adopsjoner. I løpet av de siste årene har adopsjonstallene både i Norge og internasjonalt gått kraftig ned. I 2019 kom det kun hjem 30 barn gjennom foreningen. 

ADOPSJONSFORUMS UTVIKLING

 • I 1978 fikk adopsjonsforeningene en formell formidlingstillatelse, og styrket med dette foreningens posisjon og arbeid.
 • I 1980 ble det foretatt en endring i den norske adopsjonsloven. Det ble vedtatt at internasjonale adopsjoner bare skulle gjennomføres via en en godkjent organisasjon.
 • Adopsjonsforum får i 1982 sitt første lønnende sekretariat og i løpet av høsten ansettes det fem personer.
 • I 1984 passerer foreningen for første gang 200 adopsjoner på ett år; med 207 adopsjoner.
 • I 1988 kjøper foreningen sine egne lokaler i underetasjen av Inkognitogaten 17 i Oslo.
 • 1991: Ordningen med statlig driftstøtte til adopsjonsforeningene innføres; en million kroner på deling.
 • 1993: Som tredje land i verden innfører Norge en adopsjonsstøtte til familiene som adopterer med en sats på 10 000 kr per adopsjon.
 • Samme år vedtas Haag- konvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon.
 • I 1997 ratifiserer Norge Haag-konvensjonen.
 • I 1998 passeres for første gang 300 adopsjoner på ett år. 
 • I 2002 når antallet adopsjoner rekordnivå - 405 barn kom til Norge gjennom Adopsjonsforum. 
 • I 2007 etableres «Bistand for barn» som en videreføring av det hjelpearbeidet foreningen har drevet siden starten.
 • I 2013 var Adopsjonsforum med på å presentere en rapport om behovet for et kompetansesenter for adopsjon - for å sikre bedre hjelp til adoptivfamilier.
 • Fra 2015 kobles familienes adopsjonsstøtte til grunnbeløpet i Folketrygden – et resultat av foreningenes lobbyarbeid gjennom mer enn 10 år.
 • I 2018 trer den nye adopsjonsloven i kraft – 101 år etter den første adopsjonsloven.

HVA HAR FORENINGEN OPPNÅDD PÅ 50 ÅR?

Adopsjonsforum har alltid hatt som primært mål å hjelpe barn til å få en familie med en trygg tilværelse og oppvekst – sekundært å hjelpe voksne med å få barn. Adopsjon er i praksis barnevern.  

Da internasjonal adopsjon startet opp var det mange land som ikke hadde gode lover og regler for adopsjon. Flere av de adopsjonene som ble gjennomført for flere tiår siden ville kanskje ikke passert dagens kontrollsystemer.

Adopsjonsforum var derfor en pådriver for å få på plass bedre internasjonalt samarbeid, og var initiativtaker til stiftingen av både Nordic Adoption Council (NAC) og EurAdopt. Disse samarbeidsorganene var også med på arbeidet med Haag-konvensjonen om adopsjon. Konvensjonen har ført til noe mer byråkrati, men først og fremst til bedre internasjonale rammer for trygge adopsjoner. Vi har deltatt aktivt i arbeidet med å forbedre oppfølgingen av konvensjonen i over 25 år.

Over 9 500 av de over 20 000 utenlandsadopterte i Norge er kommet hit med bistand fra Adopsjonsforum. Deres liv er endret, flere tusen familier og deres slektninger er derfor direkte og indirekte berørt av adopsjon. Vi vet at adopsjon ikke er en garanti for et lykkelig liv, men vi er overbevist om at de fleste adopterte har fått et godt liv i Norge. Adopsjon er en langt bedre og permanent løsning for barn framfor midlertidig plassering i fosterhjem og barnehjem.

Adopsjonsforum har også med beskjedne midler bidratt til at barn som ikke kan adopteres får støtte til bedre utdanning og helsehjelp.

Vi vil takke alle tidligere og nåværende ansatte, tillitsvalgte og medlemmer som har gjort en uvurderlig innsats gjennom 50 år!

FREMTIDEN FOR ADOPSJONSFORUM

Internasjonal adopsjon er betydelig endret de siste tiår. På 1990-tallet økte antall adopsjoner enormt fordi land som Kina, Russland og Etiopia tillot internasjonal adopsjon i stort omfang. Toppen ble nådd rundt 2002 (Norge) til 2004 (globalt), men siden har adopsjonstallene falt kraftig.

Det er flere årsaker til nedgangen. Mange land satser mer på innenlands adopsjon i tråd med Haag-konvensjonen. Ettbarnspolitikken i Kina er langt på vei opphevet, så det er ikke lenger tusener av jentebarn som adopteres ut av landet hvert år. Noen land har stengt for internasjonal adopsjon av politiske grunner.

Bedre medisinske metoder fører til at flere lykkes med assistert befruktning og da blir det redusert etterspørsel etter adopsjon som alternativ.

Adopsjon handler om å beskytte barn ved å gi dem en ny familie. Hvis alle barn kan vokse trygt opp i sine familier vil adopsjon ikke være nødvendig. Dessverre mangler millioner av barn i verden den beskyttelsen en familie kan gi.

Barnehjem gir ikke gode nok oppvekstvilkår, og FN har vedtatt en politikk som advarer mot institusjoner som løsning.

Så lenge barn trenger familier, kan internasjonal adopsjon være en god, trygg og permanent løsning for noen. Adopsjonsprosessen må være etisk og juridisk ryddig og kontrolleres av myndigheter og domstoler. Oppfølging av adoptivfamilier og adopterte må styrkes for å sikre best mulig vilkår for både barn og foreldre.

Adopsjonsforum har vært gjennom en lang reise – og ikke minst gjelder dette alle barn som er kommet til Norge med hjelp fra foreningen. Adopsjonsforum kan ikke spå om fremtiden og om hvordan internasjonal adopsjon utvikles. Men så lenge barn trenger familier, vil foreningen fortsette vårt arbeid for dem. Adopsjon er en av mange muligheter for å gi barn en ny fremtid!

Gratulerer med dagen alle sammen!

Andrea Johanna Bratt Mæhlum                           Øystein Gudim

Styreleder                                                             Daglig leder

 

Del med andre: