Info fra Bufdir vedr. biologisk opphav

Dato: 14.01.2022
artikkelbilde
Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Nylig ble rutinene for hvordan du kan bli varslet om dette oppdatert.

Utdrag fra siden til Bufdir:
Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Dette er rutinene for hvordan du kan bli varslet om dette.

Fra høsten 2020 varsler vi deg om slike kontaktønsker hvis:

  • Du er utenlandsadoptert og har fylt 18 år. Vi legger til grunn at alle utenlandsadopterte vet at de er adoptert.
    [...]
  • Alle som er adoptert etter 1. juli 2018 da adopsjonsloven av 2017 trådte i kraft, skal varsles etter fylte 18 år dersom nær, opprinnelig familie ønsker kontakt med deg.

    Hva hvis henvendelse kommer før du har fylt 18 år?

    Slike henvendelser blir lagt på adopsjonssaken, og du vil bli varslet ved fylte 18 år. Dine adoptivforeldre vil ikke få varsel om brev som kommer til deg, verken før eller etter at du har fylt 18 år.

  • Du kan lese mer på siden til Bufdir:

Bufdir nytt om biologisk opphav

 

Del med andre: