Spørreundersøkelse for adopterte over 16 år

Dato: 16.04.2021
Undersøkelsen ble avsluttet etter påsken 2021, men forskningen pågår. Det gjennomføres for tiden en spørreundersøkelse for alle over 16 år og som er adoptert fra utlandet. NIBR ved OsloMet utfører forskningsprosjektet på oppdrag for Bufdir. Det er tidligere gjennomført kvalitative intervjuer med et utvalg. Nå er det ønskelig at så mange som mulig deltar, uansett hva dine erfaringer er.

Vi videreformidler:

Hei,

I den offentlige debatten har det blitt løftet frem forskjellsbehandling av ulik art som utenlandsadopterte har opplevd på grunn av sin bakgrunn som adoptert. Men hvor utbredt er slike erfaringer er i Norge? Og hvordan påvirker slike erfaringer utenlandsadoptertes opplevelse av tilhørighet til familie, venner, lokalsamfunn og storsamfunnet?

For å få mer kunnskap om dette gjennomfører NIBR ved OsloMet et forskningsprosjekt om disse temaene. Vi gjennomfører nå en spørreundersøkelse rettet mot alle utenlandsadopterte i Norge over 16 år. Vi ønsker å få svar fra personer som har opplevd forskjellbehandling, men det er like viktig at vi også får svar fra personer som IKKE har opplevd dette. I tillegg trenger vi svar fra folk i ulike aldre, som er adoptert fra ulike land, og folk som har vokst opp ulike steder i landet.

Så er du adoptert fra utlandet, og er over 16 år, håper vi at du har lyst og mulighet til å delta i denne undersøkelsen ved å trykke på linken under. I linken finner du også mer informasjon om prosjektet og spørreundersøkelsen.

Link til spørreundersøkelsen: https://response.questback.com/byogregionforsk/xxgrnuv18r

Vi trenger også hjelp til å spre spørreundersøkelsen. Hvis du kjenner noen som er i målgruppen – om det er venner, familie, eller bekjente –håper vi du vil dele denne e-posten og/eller linkene NIBR har lagt ut i sosiale medier med dem, slik at vi får inn flest mulig erfaringer.

 

Tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

(ansvarlig for spørreundersøkelsen for NIBR)

Vilde Hernes
forsker II

OsloMet – storbyuniversitetet
(tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
--
Tlf: +47 40 07 10 72

Del med andre: