Korte filmer om adoptertes erfaringer

Dato: 12.05.2021
artikkelbilde
Sanden Media har laget korte filmer for å vise mangfoldet av ulike erfaringer og personlige opplevelser knyttet til ulike sider ved en adopsjon sett i fra den adoptertes perspektiv.

I filmene vil enkeltpersoner dele egne erfaringer og tanker rundt ulike tema. Dette for å synliggjøre hvor mange ulike sider det vil kunne være ved de samme prosesser. To personer vil kunne dele samme opplevelse, men ha vidt forskjellige erfaringer, opplevelser og ettervirkninger av denne; Ingen historie er lik!

Filmene er laget med støtte fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Sanden Media er ansvarlige for innholdet. Det er foreløpig laget to filmer, men det jobbes med å finne midler til å lage flere slike filmer.

Denne filmen tar for seg betydningen av å få støtte og forståelse fra adoptivforeldre når man skal søke etter biologisk familie, og viser hvor viktig det er med åpenhet rundt dette temaet.

Teaser om film 1 Om tanker og søk etter opprinnelse

Teaser om film 2 Om å føle seg annerledes

Filmene er sterke og gripende beretninger. Dersom du etter å ha sett filmene har behov for noen å snakke med, har du mulighet til å kontakte tjenesten Etteradopsjon. Les mer om tjenesten her: www.etteradopsjon.no

Adopsjonsforum vil arrangere temakveld og vise filmen innen kort tid.

 

 

Del med andre: