Hentereiser er unntatt karantenehotell

Dato: 12.07.2021
artikkelbilde
UDI letter på reglene for adoptivfamilier (foto: illustrasjonsbilde)
Adopsjonsforum er glade for at å konstatere at ''adopsjonsreiser'' er inkludert i UDI sin liste over unntak fra opphold på karantenehotell.

Utenriksdepartementet (UD) har som kjent opphevet reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til landene i EØS/Schengen og Storbritannia. Selv om reiserådet oppheves for en del land og områder, gjelder dette pr i dag ikke Adopsjonsforum sine samarbeidsland i Asia, Latin-Amerika og Afrika. 
Samarbeidslandene våre krever at adoptivforeldrene selv kommer til landet for å overta den formelle omsorgen for barnet. Dette er et ufravikelig krav fra myndighetene i de respektive landene, og innebærer f.eks. at adoptivforeldre skal være til stede under rettsbehandlingen for å bli barnets juridiske foreldre, en prosess som også innebærer at barnet blir norsk statsborger. Adoptivforeldrene må deretter selv reise hjem til Norge med barnet.

Så lenge UD ikke definerer adopsjonsreiser som en nødvendig reise, er adoptivfamilien nødt til å gjennomføre karantene når de ankommer Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) tillater imidlertid unntak fra karantenehotell av sterke velferdshensyn, og adopsjonsreiser defineres som nettopp dette. 

Adopsjonsforum synes at det er svært gledelig at familien kan reise rett hjem til de trygge omgivelsene barnet skal vokse opp i, og gjennomføre karanteneperioden der, i henhold til gjeldende regelverk. 

Del med andre: