Masteroppgave under arbeid!

Dato: 23.08.2021
artikkelbilde
Er du utenlandsadoptert mellom 18 og 30 år? Kunne du tenkte deg å være med som informant i en masteroppgave om rasisme?

Adopsjosnforum ønsker å dele en henvendelse vi har mottatt fra en student ved Universitetet i Bergen:

"Mitt navn er Marthe Sofie Naess. Jeg skriver for tiden en masteroppgave som tar for seg hvordan det oppleves for unge voksne (18-30 år) å bli utsatt for rasisme og rasistisk relatert diskriminering i Norge. Mine to informantgrupper for studien er utenlandsadopterte og norskfødte med innvandrerforeldre. Ta gjerne kontakt på telefon eller send meg en mail."

marthe_sofiee@hotmail.com

Beskrivelse av prosjektet: Rasisme har fått et stadig økende fokus i forskning og media, også i en norsk kontekst. Formålet med mastergradsprosjektet er å undersøke hvilke erfaringer unge voksne har med rasisme og rasistisk relatert diskriminering i Norge. Prosjektets deltagere vil være utenlandsadopterte og norskfødte med innvandrerforeldre. Studien har et kvalitativt design med bruk av semistrukturerte intervju og vil særlig søke kunnskap om; det er forskjeller med tanke på hvordan de to informant-kategoriene opplever rasisme, i hvilke kontekster deltagerne i studien blir særlig utsatt for rasisme, om studiens deltagere har tanker knyttet til hvem som utøver rasisme, samt hvilke erfaringer deltagerne har med nettbasert rasisme og diskriminering. Studien skal lede til en master i Helse og Samfunn ved UiB.

Del med andre: