Rasisme rammer også adopterte

Dato: 09.05.2022
artikkelbilde
Temaet og funnene er ikke nytt for utenlandsadopterte eller deres familier, men nå er det forsket på. Mange nyanser og konsekvenser har blitt beskrevet i en rapport som ble lansert høsten 2021. Lenke til selve rapporten "Rasisme, diskriminering og tilhørighet" finner du under.

OsloMet/NIBR har på oppdrag for Bufdir forsket på utenlandsadopterte og deres opplevelser av rasisme, forskjellsbehandling og tilhørighet. Rapproten kan du lese her:

Rasisme, forskjellsbehandling og tilhørighet

Del med andre: