Nye historier om adopsjon

Dato: 16.12.2022
artikkelbilde
På nettsiden www.spagaten.no finner du over 20 sterke historier, fortalt av mennesker som har opplevd å bli adoptert til Norge fra ulike land på flere kontinenter. Historiene berører tema som identitet, hjemlengsel, rasisme, tilhørighet og gjenforening. Sanden Media står bak filmene.

Spagat – mellom to verdener
Prosjektet Spagat er en nettportal der over 20 adopterte har delt av sine erfaringer gjennom kortfilmer. De forteller selv sine historier. Vi i Adopsjonsforum ønsker å berømme de som har stilt opp på dette. De deler modig sine erfaringer og tanker, slik at andre kan kjenne seg mindre alene og atter andre kan lære mer om hvordan det kan være å være adoptert i Norge. Tusen takk!

Se filmene: Spagaten.no

Filmene varer ca 10 minutter og det er mange forskjellige kategorier man kan velge ut fra. Adopsjonsfaglig Utvalg (AU) har sponset de to første filmene, mens Etteradopsjon sammen med Inoradopt søkte om midler fra Bufdir for 4 filmer som handler om rasisme. Dette er veldig sterke filmer, der blant annet moren og søsteren til Arve Beheim forteller, men også filmer der hverdagsrasisme blir belyst. De resterende filmene er utført med midler fra DAM stiftelsen og Rådet for psykisk helse, og tar opp mange forskjellige temaer som tilknytning, annerledeshet, idrettsglede, tilhørighet m.m. Sanden Media har laget alle filmene.

Ta en titt og del gjerne dette med alle du kjenner, også i utdannings- og helsesystemet. 

 

Del med andre: