Etteradopsjon avvikles fra 1.september 2023

Dato: 09.08.2023
artikkelbilde
Barne-, ungdoms- og familieetaten, avdeling Øst har fått i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utvikle en kompetansetjeneste for adopterte og deres familier etter en adopsjon er gjennomført. Denne tjenesten skal gi individuell veiledning til adopterte og familien om tjenestetilbudet etter adopsjon. Bufetat vil også gi informasjon/fagstøtte om adopsjonsspesifikke problemstillinger til bruk for aktuelle tjenester. Tjenesten vil være et lavterskeltilbud, og kan kontaktes fra og med 15. august 2023.

 

Fra 1. september vil Bufetat også kunne gi bistand i søk etter biologisk opphav.  

Bufetat Øst kan kontaktes for mer informasjon.

Nettsiden www.etteradopsjon.no skal videreføres av Bufetat.
Facebook siden Etteradopsjon vil ikke bli oppdatert etter 1. september 2023.

 

 

Del med andre: