Adopsjon i media

Dato: 27.10.2023
Adopsjonsforum er kjent med at VG for tiden jobber med flere større saker om adopsjon, inkludert Madagaskar og Colombia.

Styret og sekretariatet jobber med å svare på mediehenvendelsene.

Adopsjonsforums utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste, i tråd med FNs barnekonvensjon og Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon.

Adopsjonsforum har ønsket en granskning og ser frem til å samarbeide med myndighetene og granskningsutvalget i dette viktige arbeidet som skal starte i løpet av denne høsten.

De mange spørsmålene som har blitt reist av mediesakene om adopsjoner må besvares helhetlig og grundig. Formålet med granskningen er å få svar på om det har vært ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge, og om norske styresmakter har hatt god kontroll med utenlandsadopsjoner. Utvalget skal se nærmere på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig, og om hensynet til barnets beste er ivaretatt.

Har du behov for en prat med oss i Adopsjonsforum, er du velkommen til å ta kontakt på tlf. 23 28 08 00. Vår åpningstid på telefon er fra kl. 10.00- 14.00. Du kan også sende oss e-post til info@adopsjonsforum.no

Del med andre: