Møte med Bufdir 15.11.2023

Dato: 14.11.2023
Adopsjonsforum har, sammen med de to andre adopsjonsorganisasjonene, Verdens Barn og InorAdopt, fått et møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i morgen, 15. november.

Bakgrunnen for møtet er at Bufdir sist fredag ettermiddag varslet i VG om at de jobber med en vurdering og mulig anbefaling om midlertidig stans av utenlandsadopsjoner til Norge så lenge arbeidet til granskningsutvalget pågår. Ingen av adopsjonsorganisasjonene visste om dette på forhånd, og ble varslet av Bufdir kun få minutter før VG publiserte intervjuet med direktøren i Bufdir, Hege Nilssen.

Alle tre organisasjoner har naturligvis opplevd en stor pågang av fortvilte og bekymrede søkere.

Avdelingsdirektør Steinrem i Bufdir skriver følgende i en e-post til de tre organisasjonene, 14.11.23:
‘’Vi har forståelse for at opplysningen om vurdering av midlertidig stans skaper uro hos flere. Vurderingen innebærer imidlertid ingen endring per nå sammenliknet med tidligere. Dette er som nevnt en pågående vurdering som vi som fagdirektorat mener det er riktig å ta, og som vil bli sendt departementet før jul. Konsekvenser av en eventuell midlertidig stans vil være en del av vurderingen. I og med at vurderingen er under arbeid, kan vi ikke per nå si noe om konkrete skjæringstidspunkter ved en eventuell stans. Vår vurdering vil som tidligere nevnt bli sendt departementet, som deretter må gjøre sin vurdering av det Bufdir konkluderer med å anbefale’’.

Som vi informerte om i går har landsstyret i Adopsjonsforum i et styremøte fattet vedtak om at Adopsjonsforum vil opprettholde normal drift. Dette baseres på at vi pr i dag har alle tillatelser vi trenger fra Bufdir, og en forpliktelse overfor de land som adopterer barn til Norge gjennom oss.
Vi vil presisere at vi hele veien vil være tydelig overfor alle som er i en adopsjonsprosess på at vi må ta forbehold om avgjørelser som besluttes av Barne- og familiedepartementet, som kan påvirke adopsjonsprosesser.


Også InorAdopt og Verdens Barn har meldt at de jobber som normalt inntil videre.

Adopsjonsforum vil, som også Steinrem poengterer, ikke forvente konkrete svar på anbefalingen Bufdir jobber med, men det er likevel viktig for oss å komme i dialog med direktoratet med tanke på den prosessen som er i gang der.

Adopsjonsforum vil sende ut en orientering etter møtet i løpet av torsdag formiddag.
Det understrekes at dette møtet er mellom adopsjonsorganisasjonene og Bufdir. Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil derfor ikke delta på dette møtet.  


Vi minner om at dersom dere har behov for en prat, er dere velkommen til å ta kontakt på
info@adopsjonsforum.no. Vi er tilgjengelig på mail, telefon og Teams.

 

 

Del med andre: