Dokumentarserie om adopsjon

Dato: 27.11.2023
NRK publiserer i dag en ny dokumentarserie om adopsjon, "Gitt bort"

Christian Strand utforsker egen adopsjonshistorie i ny dokumentarserie – Programomtale NRK TV

Vi vet at det i kjølvannet av slike serier kan være et behov for å snakke om følelser og/eller usikkerhet knyttet til adopsjon. Adopsjonsforum er tilgjengelig for en prat og kan nås på telefon 23280800. mellom kl. 10.00 og 14.00. Vi vil også minne om at Bufetat har opprettet en kompetansetjeneste for adopsjon, som kan kontaktes på telefon 466 16 603. Åpningstid er tirsdag – fredag, fra kl 10.00 – 14.00. Telefonen betjenes av erfarne rådgivere i Bufetat, som har taushetsplikt. Rådgivingstjenesten omfatter ulike adopsjonsrelaterte temaer. Den adopterte selv, og deres familier, kan søke råd og veiledning hos Bufetat.

’Adopsjonsforum oppbevarer av personvernhensyn, ikke adopsjonsdokumenter for den adopterte. Dette sendes etter gjeldende retningslinjer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), for arkivering. Vi understreker at alt vi har mottatt i forbindelse med en adopsjonssak, er oversendt til både foreldre i Norge, samt norske myndigheter.

 Det er den adopterte selv som i utgangspunktet må be om innsyn i sin adopsjonssak hos Bufdir. Fremgangsmåte kan du lese mer om her:  https://www.bufdir.no/adopsjon/opprinnelse-og-innsyn/

 

Del med andre: