Bufdir anbefaler midlertidig stans av utenlandsadopsjoner

Dato: 16.01.2024

Bufdir anbefaler midlertidig stans i utenlandsadopsjoner                                                                                                  

Adopsjonsforeningene har i dag vært i møte hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Adopsjonsforeningene fikk en orientering om Bufdirs vurdering og konklusjon rundt en midlertidig stans av utenlandsadopsjoner, mens en granskning av utenlandsadopsjoner gjennomføres.

I møte ble adopsjonsforeningene informert om at Bufdir i dag oversender sin vurdering og anbefaling til Barne- og familiedepartementet om en midlertidig stans i utenlandsadopsjoner. Bufdir anbefaler at alle pågående adopsjonsprosesser stanses midlertidig i påvente av granskningsutvalgets vurdering og konklusjonsom er ventet i slutten av 2025. Anbefalingen gjelder ikke stans i saker der det allerede er tildelt barn.

Hva innebærer Bufdirs anbefaling til departementet om en midlertidig stans i utenlandsadopsjoner?

Bufdir har kommet med sin anbefaling om en midlertidig stans. Barne- og familiedepartementet vil nå bruke de neste månedene på å vurdere og fatte en endelig beslutning vedr. om det skal innføres en midlertidig stans i utenlandsadopsjoner i Norge. En midlertidig stans innføres ikke inntil departementet har fattet sin beslutning. Dette betyr at alle pågående adopsjonsprosesser kan fortsette inntil departementets avgjørelse.  

Bufdirs anbefaling om en midlertidig stans tas på det aller største alvor av adopsjonsforeningene. Adopsjonsforeningene har allerede vært tydelige på ovenfor Bufdir, Barne- og familiedepartementet, Familie- og kulturkomiteen på Stortinget og politiske partier at en midlertidig stans i adopsjoner vil i praksis innebære en permanent stans av alle utenlandsadopsjoner i Norge. Ingen av adopsjonsforeningene har økonomisk mulighet til å drive uten aktivitet fram til desember 2025. Underveis vil verdifull adopsjonskompetanse forsvinne gjennom interne permitteringer og oppsigelser, og i verste fall nedleggelse av organisasjonene. Avtalene med våre samarbeidsland kan ikke uten videre overtas av andre, og tilliten til å samarbeid med Norge om internasjonal adopsjon vil bli alvorlig svekket.

For oss er det viktig å understreke at de tre adopsjonsforeningene står samlet og vil bruke de neste ukene  intens lobbyvirksomhet ovenfor politikere og departement for å påvirke Barne -og familiedepartementets avgjørelse. 

Det er forståelig at Bufdirs anbefaling skaper mye bekymring og fortvilelse. Adopsjonsforeningene ønsker og håper dere vil ta kontakt, vi er her for dere!

Del med andre: