Midlertidig inntaksstopp for nye søkere og endringer i telefontid

Dato: 18.04.2024
På grunn av stor arbeidsmengde har landsstyret vedtatt en midlertidig inntaksstopp for nye søkere.

Dette innebærer at vi i kommende uker ikke kan sende ut informasjonspakker, vi kan ikke registrere nye søkere, og vi kan heller ikke tilby førstegangssamtaler for søkere som ønsker å starte en prosess.  

Denne endringen vil gjelde fra og med 13.03.2024 og på ubestemt tid. Det presiserer at endringen ikke gjelder de som har tatt kontakt med Adopsjonsforum før 13.03.2024.

Vår telefontid vil i denne perioden være mandag, onsdag og fredag fra kl. 10-13.

I ukene framover vil vi prioritere arbeidet med våre kjerneoppgaver i adopsjonsformidlingen, med hovedvekt på de barna som har fått tildelt en familie i Norge. Vi ber om forståelse for denne nødvendige prioriteringen, og presiserer at all annen saksbehandling enn tidligere nevnte kjerneoppgaver, vil ta lengre tid enn vanlig. Vær også oppmerksom på at det kan ta lengre tid å få svar på e-posthenvendelser.

Dersom noe haster, ber vi dere om å sende en e-post til info@adopsjonsforum.no.

Del med andre: