Adopsjonsforeningene har sendt bekymringsmelding til statsråden

Dato: 27.05.2024
Adopsjonsforum har sammen med InorAdopt og Verdens Barn sendt en bekymringsmelding til Barne- og familieminister Kjersti Toppe vedrørende en hendelse der en ung adoptert kvinne ble slått ned i Oslo 17. mai.

Kvinnen har de siste månedene frontet et positivt syn på utenlandsadopsjon i en rekke medier. Mannen som angrep kvinnen, ropte at han også var utenlandsadoptert og at han var sterkt uenig i kvinnens oppfatninger og meninger. Angrepet framstår dermed som overlagt, spesielt siden det hele skjedde i en stor folkemengde i Oslo.

Ordskiftet om utenlandsadopsjon har med dette nådd et fullstendig uakseptabelt nivå.
Adopsjonsforeningene har gjentatte ganger påpekt overfor Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet at deres retorikk der adopsjon og adopsjonsforeningene framstilles i svært uheldige ordelag, er med på å legitimere et debattklima som er farlig både mentalt og fysisk. Vi har også i møte med Barne- og familieminister Kjersti Toppe uttrykt vår bekymring for de negative konsekvensene av fremstillingen der utenlandsadopsjoner til Norge i stor grad omtales som ulovlige. Et inntrykk som blir forsterket gjennom Bufdirs argumentasjon for en midlertidig stans av utenlandsadopsjoner.

Adopsjonsforeningen ber Kjersti Toppe om å ta offentlig avstand fra angrepet og på den måten vise at fysisk og verbal vold er uakseptabelt i det pågående harde ordskifte om en mulig midlertidig stans av utenlandsadopsjoner. Det er helt legitimt å være mot utenlandsadopsjon, men fysisk og verbal vold er helt uakseptabelt.

 

Del med andre: