Ingen midlertidig stans i utenlandsadopsjoner!

Dato: 19.06.2024
Barne- og familieminister Kjersti Toppe offentliggjorde i dag at regjeringen ikke vil innføre en midlertidig stans av utenlandsadopsjoner til Norge slik Bufdir har foreslått.

Departementet har tatt Bufdir sin anbefaling på alvor, men har konkludert med at det ikke er behov for en generell midlertidig stans slik situasjonen er nå. Statsråden utrykker at hun ønsker at vi skal ha et adopsjonsinstitutt i Norge, samtidig som vi også sikrer at adopsjoner er trygge og i tråd med Haagkonvensjonen.

Adopsjonsforeningene er glade for at statsråden er så tydelig på at hun ikke ser behov for en midlertidig stans nå. Dette er en god beslutning.

Samtidig er det viktig at statsrådens beslutning gis et reelt innhold. Bufdir har de siste månedene besluttet å trekke tilbake formidlingstillatelsene for alle våre samarbeidsland, med unntak av ett. 

Bufdir har med disse vedtakene i prinsippet innført en stans av utenlandsadopsjoner til Norge. Når Kjersti Toppe ønsker at det fortsatt skal være mulig å adoptere barn fra utlandet, så må disse vedtakene gjøres om.

Del med andre: