Ledig vikariatstilling som adopsjonskonsulent

Dato: 08.07.2024
Adopsjonsforum søker adopsjonskonsulent (100% stilling) til et vikariat fram til juni 2025, med muligheter for forlengelse.

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sin hovedoppgave. Vi har formidlet adopsjoner i over 50 år og har som utgangspunkt at adopsjon skal være til barnets beste, i tråd med FNs barnekonvensjon og Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon. Adopsjonsforum er en av tre organisasjoner i Norge som formidler internasjonal adopsjon. Pr tiden formidler vi adopsjoner fra Colombia. Vår samarbeidspartner er seriøs og pålitelig, og godkjent av norske myndigheter.

Det har i løpet av de siste årene vært mye diskusjon rundt internasjonale adopsjoner til Norge, der Regjeringen har satt ned et eksternt granskningsutvalg som skal se nærmere på om det kan ha skjedd ulovligheter rundt internasjonale adopsjoner til Norge i et historisk perspektiv. I forbindelse med granskningen kan det skje endringer på feltet som vil kunne påvirke arbeidsoppgavene i vårt sekretariat, men om og når dette vil kunne skje er fortsatt veldig usikkert.

Med dette bakteppe søker vi i forbindelse med en svangerskapspermisjon etter en adopsjonskonsulent som skal jobbe i et team med 2 ansatte. Totalt er vi pr nå 4 ansatte i sekretariatet.

Hovedoppgaver:

·         Saksbehandling i forhold til potensielle og aktive søkere i de ulike fasene av adopsjonsprosessen

·         Utarbeide og oppdatere informasjon til søkere. Holde seg oppdatert på relevante lover, regler og retningslinjer i inn- og utland, og særlig i våre samarbeidsland

·         Kontakt med representanter, myndigheter og øvrig kontaktnett i inn- og utland.

·         Håndtere og veilede om adopsjon av barn med særlige behov. 

·         Utvikling og vedlikehold av adopsjonsfaglig materiell, samt kompetansebygging og utviklingsarbeid innen adopsjons- og sosialfaglige spørsmål

Andre oppgaver:

·         Følge obligatoriske regler for journalføring

·         Forberede søknader om formidlingstillatelser til norske og utenlandske myndigheter

·         Utadrettet informasjonsarbeid

·         Noe reisevirksomhet må påregnes

·         Andre oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner:

·         Relevant høgskole-/universitetsutdanning, helst innen sosialfag. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

·         Relevant kompetanse innenfor saksbehandling og offentlig forvaltning

·         Relevant erfaring innen adopsjon eller beslektet fagområde

·         Gode datakunnskaper

·         Innsikt i / erfaring fra andre kulturer

·         Svært gode norsk-, og engelskkunnskaper er nødvendig, både skriftlig og muntlig Spanskkunnskaper er svært ønskelig.

Det er en fordel om du har;

·         Selvstendig vurderingsevne og evne til utvikling av framgangsmåter innen eget arbeids- og ansvarsområde

·         Godkjent veiledningskompetanse

·         Relevant erfaring fra arbeid i humanitære organisasjoner

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er service-orientert og samfunnsengasjert. Du liker å jobbe med mennesker, er empatisk og motiveres av å skape gode relasjoner. Du er analytisk, strukturert og evner til å ha mange baller i luften samtidig. Du har gode formidlingsevner, samt skrivekunnskaper. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og du trives i et aktivt arbeidsmiljø. Det er viktig at du fyller en selvstendig rolle med glød, faglig tyngde og fleksibilitet.

Vi tilbyr:

·         god personalforsikring

·         bedriftshelsetjeneste

·         lønn etter tariffavtale.

Tiltredelse:
Så raskt som mulig/etter avtale

Kontaktperson for stillingen:
Sidsel Elie Aas
Daglig leder
Tlf. 23 28 08 00/ 966 28 548

Søknad inkludert CV sendes:
sea@adopsjonsforum.no

Søknadsfrist:
15.juli 2024.

Del med andre: