Verktøy for bedre omsorg

Dato: 11.09.2014
artikkelbilde
Barnevern Sør opplevde at kunnskap om «traumebevisst omsorg» kan hjelpe til å endre barnets atferdsmønstre.

Det finnes til dels mange likhetstrekk i bakgrunnen til fosterbarn og adoptivbarn. Vi snakker da om de med en traumatisert start på livet. Barnevern Sør har jobbet med et prosjekt rettet mot å gi fosterforeldre bedre verktøy for å møte de utfordringene de har i omsorgen for et traumatisert barn.

Belastende opplevelser i barnets tidlig utvikling kan gi utslag i reaksjons- og handlingsmønster til barnet seinere. «Noen flykter, andre fryser, atter andre slåss tilbake når de blir truet».

Hilde Bjørkeland er sosionom og jobber som avdelingsleder for Barnevern Sør. Hun har skrevet en artikkel om det arbeidet de har gjort for å gi fosterforeldre bedre kunnskap om traumebevisst omsorg for disse barna. Adopsjonsforum vil dele denne artikkelen med våre lesere, da den også er aktuell for adoptivforeldre. 

 

Artikkelen kan dere lese her.

Del med andre: