Uten foreldre er det ikke lett…

Dato: 23.09.2014
artikkelbilde
Adopsjon dreier seg om at barn skal få en stabil, god og ikke minst permanent familie. Det er ikke bare noe vi i Adopsjonsforum skal være opptatt av – det er noe samfunnet skal være opptatt av!

Det var bamser å se foran Stortinget, ved Nationaltheateret og i nærheten av flere signalbygg og viktige knutepunkter i Oslo i begynnelsen av måneden. Hvorfor? Fordi barn som trenger familie ikke har muligheten til å snakke for seg selv.
– Vi mener at vi har fått god uttelling for det vi har gjort, sier medlemmene i Adopsjonsforums politiske utvalg, Nora H. Torsteinsen, Hilde Brovold, Sigrid K. Eriksen, Kenneth Marthinsen og Stig Flesland.
Bamsene som var plassert ut i Oslo og var synlige for mange tusen forbispaserende i løpet av dagen, skulle symbolisere ufrivillig foreldreløse barn – barn som trenger en familie.
Et tiltak som derimot ikke var synlig for alle var en appell til norske politikere om å gjøre konkrete tiltak for å bedre situasjonen.
– Responsen fra politikerne vi har vært i kontakt med har vært utelukkende positiv, og vi håper at flest mulig kan gjøre en jobb for å sikre at færrest mulig barn forblir ufrivillig foreldreløse, sier det politiske utvalgets medlemmer.
– Samtidig er ikke dette en jobb vi kan eller skal gjøre uten innspill fra resten av organisasjonen, altså medlemmene våre. Skal vi klare å nå frem er vi nødt til å få hjelp fra dere. Den beste måten å appellere til politikerne er å komme med våre egne historier.
Har du en historie om treghet i systemet? Send den inn til politiskutvalgaf@gmail.com. Du forblir selvsagt anonym.

Del med andre: