- Skuffende fra regjeringen

Dato: 08.10.2014
artikkelbilde
– Vi hadde forventet at Høyre ville følge det de skriver i sitt eget program, sier Øyvind Bakke Reier.
Regjeringen vil heller ikke i dette statsbudsjettet prioritere adoptivfamiliene. – Skuffende, sier styrelederen i Adopsjonsforum.

– Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp løftene om økt adopsjonsstøtte fra før valget i fjor, sier Øyvind Bakke Reier, styreleder i Adopsjonsforum.

– Vi hadde forventet at Høyre ville følge det de skriver i sitt eget program, sier han videre.

I forlaget til statsbudsjett for 2015 foreslås det å øke adopsjonsstøtten med 1.550 kroner (3,3 %) til kr. 48.470.

– Håpet for adoptivfamiliene er derfor at Kristelig Folkeparti og Venstre følger opp sine løfter om økt adopsjonsstøtte i forhandlinger med regjeringspartiene, sier Øyvind Bakke Reier.

– Dette er småpenger i et statsbudsjett, men svært viktig for noen få hundre familier som opplever økte kostnader til sin adopsjonsprosess, kombinert med lengre ventetid og større usikkerhet.

Partiene

Før stortingsvalget i fjor ble alle partier utfordret til å støtte adopsjonsforeningenes ønske om å knytte adopsjonsstøtten til 1G i Folketrygden (for tiden kr. 88 370). Partiene lovte følgende:

Kristelig Folkeparti har programfestet og foreslått å øke adopsjonsstøtten til 2G.

Venstre har programfestet å koble støtten til 1G (og foreslo 1,5 G i budsjettet for 2014).

Høyre sa «vi har i flere år foreslått en kraftig heving av adopsjonsstøtten til folketrygdens grunnbeløp, 1G», men har ikke fremmet dette etter at de kom i regjering.

Fremskrittspartiet har støttet forslagene i statsbudsjettene de siste år, men lovte ikke mer økning.

Miljøpartiet de Grønne hadde ikke drøftet spesifikt hvor stor adopsjonsstøtten bør være.

Senterpartiet har ikke programfestet økt adopsjonsstøtte, og tar stilling i hvert budsjett.

Arbeiderpartiet ga ingen løfter - eventuelle økninger vil de komme tilbake til i budsjettarbeidet.

Sosialistisk Venstreparti ga ingen løfter – dette er et budsjettspørsmål som vurderes opp mot andre tiltak.

Fra 2005 – 2013 hadde både Sp, Ap og SV gitt klare løfter om å øke adopsjonsstøtten, men dette ble ikke gjennomført i de åtte år de satt i regjering.

 

Del med andre: