Nye regler og rutiner fra 1. februar

Dato: 05.02.2015
artikkelbilde
Fra 1. februar skal søknader om adopsjon sendes til Bufetat i din region.
Fra 1. februar 2015 er det kommet nye regler for utenlandsadopsjon. Her finner du de nye reglene!

Stortinget vedtok en rekke endringer i adopsjonsloven våren 2014. En av endringene medfører at det ikke lenger er barnevernet i kommunene men de regionale Bufetat-kontorene som skal utrede søkerne og skrive sosialrapporter for adopsjonssaker.

Les mer om dette på Bufetats hjemmeside. Søknader som fremmes innen 31. januar skal fortsatt behandles av kommunene etter gammel ordning. 

Det er fosterhjemstjenesten i Bufetat som skal utrede søkerne, mens selve godkjenningen av søkerne gjennomføres av en annen avdeling i Bufetat. 

Det har lenge vært stor variasjon i behandlingstiden i kommunene. Kvaliteten på rapportene har også vært ujevn, siden mange små kommuner har hatt lite erfaring med adopsjonssaker. Adopsjonsforeningene har derfor ønsket endringen velkommen - forutsatt at dette ikke fører til forsinkelse i prosessen. 

Nå er også de nye forskriftene for utenlandsadopsjon publisert. Her finner du reglene.

Del med andre: