Høringssvar om ny adopsjonslov

Dato: 09.03.2015
artikkelbilde
Vil du se hva som er kommet inn av merknader til den foreslåtte adopsjonsloven? Les på departementets hjemmeside!
Forslaget til ny adopsjonslov har vært på høring. Hvilke kommentarer hadde adopsjonsforeningene og andre som ble invitert til å kommentere den?

I oktober 2014 ble det lagt fram en offentlig utredning - "NOU 2014:9 Ny Adopsjonslov". Utredningen ligger på nettet her

Høringsfristen var 5. mars i år, og nå har Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet begynt å legge ut høringssvarene på nett.

Alle svarene som er kommet inn finner du på departementes hjemmeside her

Adopsjonsforum er positiv til at lovforslaget tar opp flere spørsmål som har manglet i den nåværende loven. Myndighetenes ansvar for oppfølging og rapportering etter adopsjon blir tydeligere. Det foreslås også at adopsjonsstøtten lovfestes og knyttes til grunnbeløpet 1G i Folketrygden slik støtten nå gis. 

Foreningen er kritisk til at det foreslås å frata den delegerte myndigheten Bufdir har gitt til adopsjonsforeningene når det gjelder tildelinger av barn. Dette vil kunne forsinke prosessene og sette samarbeidet med enkelte land i fare. Adopsjonslovutvalget er på linje med Adopsjonsforum når de foreslår at det fortsatt bør kunne gis generelt forhåndssamtykke for barn 0-5 år. Adopsjonsforum advarer derfor sterkt mot en regeltolking som gjør det vaskeligere å bli godkjent for adopsjon av barn mellom 3-5 år. 

Her finner du hele høringssvaret fra Adopsjosnforum

Del med andre: