Søker deltakere til bachelorprosjekt

Dato: 10.03.2015
artikkelbilde
Foto: Angie Torres
En sosiologistudent ved Universitetet i Bergen søker deltakere til sin bacheloroppgave hvor hun skal undersøke hvordan utenlandsadopterte reflekterer rundt sin egen identitetsutvikling.

Studenten vil gjennomføre kvalitative intervjuer som metode. Hun ser etter 2-4 personer fra begge kjønn mellom 20 og 30 år.

- Jeg antar at personer i denne aldersgruppen vil ha et mer reflektert forhold til spørsmål tilknyttet egen adopsjon, enn dersom de var yngre. Denne avgrensingen i alder vil kunne gi et større perspektiv og mer refleksjon enn hvis deltakerne hadde vært i ungdomsperioden, samt også fordi en vil sannsynlig ha et relativt friskt minne av ungdomstiden og identitetsutviklingen i den gitte alderen, forteller hun.

Tema

I oppgaven vil identitet være hovedfokus. Dette vil sees i sammenheng med forventninger hos de nærmeste og i hvilket miljø og omstendigheter en har vokst opp under. Har en følt seg annerledes i ungdomstiden enn jevnaldrende som ikke er adoptert og hvordan en eventuelt har reflektert rundt dette. Hvordan har de rundt, da særlig foreldre, samt venner, forholdt seg til det å snakke om at en er adoptert?

Har interessen for opprinnelseslandet, kulturen og biologiske foreldre vært et tema? Har en opplevd diskriminering og det å bli satt i bås – stigmatisering?

Hvis du synes at dette virker interessant og du kunne tenke deg å være med, ta kontakt på e-post: fn@adopsjonsforum.no 

Del med andre: