Besøk fra Filippinene

Dato: 09.04.2015
artikkelbilde
F.v. adopsjonskonsulent Aruna M. Vegdal, daglig leder Øystein Gudim, Cielo Se-Rondain, Aida L. Muncada og adopsjonskonsulent Torill Juvet Hermansen (foto: Terje Abusdal)
To styremedlemmer fra Filippinenes sentralmyndighet for adopsjon besøker Norge denne uka.

Inter-Country Adoption Board (ICAB) er sentralmyndighet for adopsjon på Filippinene. To styremedlemmer fra ICAB er nå på nordisk rundreise for å vurdere fornyet godkjenning for adopsjonsforeningene i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Advokat Cielo Se-Rondain og psykiater Aida L. Muncada besøker nå Norge og har hatt samtaler med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Adopsjonsforum. De treffer også noen familier som har adoptert eller som er i ferd med å adoptere fra Filippinene.

Generelt går samarbeidet med Filippinene greit, men det er noen administrative utfordringer som må løses. Adopsjonsforum har for tiden mange søknader i prosess til landet, men ICAB har foreløpig begrenset antallet nye søknader som kan sendes i 2015. Det arbeides for å finne en løsning slik at flere søknader kan sendes i år.

ICAB er særlig opptatt av å sikre gode adopsjoner av barn med spesielle omsorgsbehov. Store barn, søskengrupper og barn med helseutfordringer blir prioritert utenom den tildelte kvoten for adopsjon. Det norske systemet med særskilt godkjenning av slike adopsjoner i Faglig Utvalg hos Bufdir krever mer behandlingstid enn det ICAB ønsker, og det må finnes en praktisk løsning for å ivareta dette.

 

Del med andre: