Landsmøtet i helga

Dato: 15.05.2015
artikkelbilde
Det var god stemning på landsmøtet i 2014 - og det blir det nok i år også.
Helga 24. - 26. april 2015 holder Adopsjonsforum sitt landsmøte på Gjøvik.

Adopsjonsforum er ikke et "adopsjonsbyrå", men en demokratisk medlemsorganisasjon. Lokalavdelingene velger delegater til landsmøtet som vedtar prioriteringer og politikk.

Landsmøtet godkjenner også årsrapport og regnskap, samt budsjettet for organisasjonen. I tillegg velges landsstyret som har ansvar for virksomheten mellom landsmøtene.

Adopsjonsarbeidet står foran mange utforddringer. Bufdir er invitert til å presentere alle lov- og regelendringene som er kommet. Vi skal også diskutere hvordan vi kan sikre god oppfølging av familiene etter adopsjon nå som vi ikke lenger har råd til å ha sosialfaglig rådgivning på kontoret. 

Andre saker på dagsorden er vedtektsendringer for organisasjonen og forslag om å "myke opp" reglene for reguleringsfondet. Med de økonomiske utfordringene vi møter nå som det er færre adopsjoner, er det ønskelig med noe større fleksibilitet i bruk av fondsmidler.

Lokalavdelingen i Hedmark / Oppland er igjen vertskap for landsmøtet, og det blir også plass til litt hygge og sosialt samvær på kvelden. 

Del med andre: