Samarbeid med Polen

Dato: 17.07.2015
artikkelbilde
Både polske og norske myndigheter har nå godkjent at Adopsjonsforum kan starte adopsjonssamarbeid med landet igjen. (Illustrasjon: Det gamle kongelige slottet i Warszawa).
Både polske og norske myndigheter har godkjent at Adopsjonsforum kan starte arbeid i Polen.

Adopsjonsforum søkte i mai 2015 polske myndigheter om autorisasjon til å arbeide i Polen,etter at Bufdir ga oss formidlingstillatelse i slutten av april. Nå i juli kom den polske godkjenningen, som også inkluderte aksept av vår representant i landet.

Adopsjonsforum besøkte Polen på nytt i miden av juli, for å diskutere samarbeidet med det tre institusjonene i Polen som er godkjent for å arbeide med internasjonal adopsjon. Det er en offentlig institusjon, en privat organisasjon og en katolsk institusjon som har slik tillatelse. Alle tre er positive til å starte opp igjen samarbeidet. Utkast til samarbeidsavtaler er mottatt  og skal avklares.  Bufdir må godkjenne avtalene før de signeres.

Adopsjonsforum gjennomførte i alt 30 adopsjoner fra Polen fram til 2005.

Polen har et godt fungerende adopsjonssystem, og gjennomfører ca. 3000 adopsjoner i året. De fleste små barn får familier i Polen, og de siste årene har mellom 7 og 10 prosent av barna blitt adoptert til utlandet. De fleste adopsjonene går til Italia. Barn som er aktuelle for utenlandsadopsjon vil som en hovedregel være barn over 5 år, søskengrupper eller barn med helseutfordringer. Familier som ønsker å adoptere fra Polen må derfor være innstilt på dette. Slike adopsjoner vil kreve særskilt godkjenning fra Faglig Utvalg i Bufdir. 

Ved adopsjon fra Polen må familien reise to ganger til landet. Etter at matchingen er akseptert (evt. godkjent av Faglig utvalg) kan familien reise for å møte barnet og bekrefte overfor samarbeidspartneren at man vil adoptere barnet. Det signeres så en del dokumenter som skal sendes til den lokale domstolen, og så reiser man tilbake til Norge. Domstolen vil fastsette en rettsdato etter noen uker eller måneder og så reiser man til Polen for andre gang og gjennomfører den rettslige prosessen. Det andre oppholdet i Polen er på minimum 6 uker, men kan ta lengre tid.

Rett over sommeren vil vi legge ut detaljert informasjon om krav til søkere, hvilke dokumenter som kreves, regler for adopsjon osv. Søkere som er interessert i å adoptere fra Polen kan sende e-post til polen@adopsjonsforum.no. Det blir holdt et informasjonsmøte som annonseres etter sommerferien.

Del med andre: