Forskningsprosjekt om oppvekst

Dato: 15.05.2015
artikkelbilde
Unge adopterte mellom 18 og 30 år inviteres til å delta i et forskningsprosjekt om oppvekst.
Er du mellom 18 og 30 år og utenlandsadoptert? Da inviteres du til å være med i et forskningsprosjekt om adoptertes oppveksterfaringer.

Prosjektet gjennomføres ved Norsk senter for barneforskning (ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, NTNU). Vi trenger din hjelp for å lære om hverdagslige erfaringer i din barndom; hvordan du opplevd å være barn og utenlandsadoptert i Norge. Deltakelse i studien innebærer å stille til et intervju med en varighet på ca. 60-90 minutter.

Kan du tenke deg å delta og/eller har spørsmål om forskningsprosjektet? Da kan du kontakte Kjersti Grinde på e-post kjersti.grinde@svt.ntnu.no eller på telefon 468 852 79.

Påmeldingsfrist: snarest

Vennlig hilsen Kjersti Grinde, stipendiat ved  Norsk senter for barneforsknin, NTNU

Del med andre: