Loddsalget er i gang!

Dato: 09.06.2015
artikkelbilde
Det årlige loddsalget er vår viktigste inntektskilde for å kunne hjelpe barn som lever under dårlige oppvekstvilkår i Adopsjonsforums samarbeidsland. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.
Det årlige loddsalget er den viktigste inntektskilden for å kunne drive Adopsjonsforums hjelpearbeid, koordinert av Bistand for barn. Hver vår får Adopsjonsforums medlemmer tilsendt lodd i posten, som de enten kan selge til andre eller kjøpe selv.

Les mer på Bistand for barns nettside.

Det er selvsagt mulig å reservere seg mot å motta lodd, men vi håper at flest mulig av våre medlemmer takker ja og bidrar til å støtte Bistand for barns viktige arbeid!

Salgsperioden varer frem til 31.8.2014. Usolgte lodd kan returneres innen 20.9.2014.

Del med andre: