Minneord om Ketil Lehland

Dato: 29.04.2015
artikkelbilde
Ketil Lehland (1942 - 2013) ledet Adopsjonsforums sekretariat i 22 år, og ble i 2010 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for barns rettigheter.
Det var med stor sorg Adopsjonsforum fikk meldingen om at tidligere direktør Ketil Lehland døde brått. Han bisettes torsdag 3. oktober 2013.

Publisert første gang 30.09.2013

Ketil Lehland var en veteran i det norske og internasjonale adopsjonsarbeidet. Han ledet sekretariatet som ble bygd opp i Adopsjonsforum fra 1982 og til han gikk av som direktør i 2004. Fram til han ble pensjonist i 2009 var han seniorrådgiver i Adopsjonsforum. Ketil ble i 2008 Adopsjonsforums tredje livsvarige æresmedlem.

Ketil vil bli husket som en varm, engasjert og kunnskapsrik kollega. Han arbeidet utrettelig for at barn skulle få vokse opp i familier i stedet for på institusjon. I et portrettintervju med avisa Vårt Land ble han omtalt som "adoptivfar til 7000" barn, som fikk ny familie i Norge i den tiden han ledet foreningens arbeid. På sin 68-årsdag ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Kongen ga ham denne til utmerkelsen for innsatsen for å fremme barns rettigheter.

I tillegg til å være en nøkkelperson i det norske adopsjonsarbeidet, spilte Ketil også en viktig rolle med etableringen av det nordiske adopsjonsrådet (NAC) og den europeiske samarbeidsorganisasjonen EurAdopt. Han deltok aktivt i arbeidet med å utvikle Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon som ble vedtatt i 1993.

Av utdanning var Ketil sosiolog og studiene hans ble gjennomført i Norge, Sverige, Japan og USA (Hawaii). Før tiden i Adopsjonsforum arbeidet han bl.a. ved Universitetet i Oslo, Forsøksgymnaset, Rådet for internasjonale adopsjoner og Norges Kommunal- og Sosialhøgskole.

Ketil Lehland var en globetrotter både i sitt arbeid og privat. Han har var på en rekke adopsjonsreiser og internasjonale møter for Adopsjonsforum, NAC og EurAdopt. Det første prosjektet hans som pensjonist var å sykle California på langs, og han rakk å besøke over 100 land - inkludert alle på den vestlige halvkule. Han fulgte også opp sin store fotballinteresse så ofte han kunne ved å følge sine favorittlag, Lyn, Manchester City og det norske fotballandslaget.

Vi lyser fred over Ketils minne.

 

Bisettelsen for Ketil Lehland  holdes i Haslum Krematorium (store kapell), i Bærum; kl. 14.30  torsdag 3. oktober 2013.
Del med andre: