- Høyre: Ikke svikt adoptivfamiliene

Dato: 18.10.2013
artikkelbilde
Både ved budsjettbehandlingen i 2012 og før valget i år har Høyre foreslått å øke adopsjonsstøtten til 1G i Folketrygden - i dag kr 85 245. Illustrasjonsfoto.
Mange barn trenger foreldre, men det blir stadig dyrere å adoptere. Nå forventer Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum, at Høyre holder sitt valgløfte om å øke adopsjonsstøtten.

Både ved budsjettbehandlingen i 2012 og før valget i år har Høyre foreslått å øke adopsjonsstøtten til 1G i Folketrygden - i dag kr 85 245. Til sammenligning har den avtroppende regjeringen kun foreslått en økning av adopsjonsstøtten på 3,5 prosent til kr 46 920 neste år. Nå forventer Øystein Gudim at Høyre går inn for å øke adopsjonsstøtten i regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet. I tillegg til Høyre støtter også Venstre og Kristelig Folkeparti å øke adopsjonsstøtten til 1 G (KrF ønsker en økning til 2 G).

Kostnadene for adopsjon har gått opp for alle de tre adopsjonsforeningene i Norge de siste årene. Foran de tre siste stortingsvalgene har det vært politisk flertall for å knytte støtten til grunnbeløpet i Folketrygden for å gjøre den mer forutsigbar. Dette er imidlertid aldri blitt prioritert.

- For de familiene som ønsker å adoptere vil dette være av stor betydning, sier Øystein Gudim.

- De rødgrønne kunne innfridd dette kravet for åtte år siden da nesten alle partier lovte å støtte det. Det gjenstår å se om Høyre holder sitt løfte nå i 2013.

Billigere for staten
Med lave adopsjonstall vil den faktiske kostnaden for staten være svært beskjeden: I 2012 var det 239 adopsjoner fra utlandet med en samlet utbetalt støtte på ca. 11 millioner kroner. Antallet adopsjoner går ytterligere ned i år, og antallet havner maksimalt mellom 170–190. Skulle dette bli tallet også neste år, vil statens utgifter ikke øke til mer enn 14,5–16,2 millioner kroner om løftet blir innfridd.

En normal graviditet, inkludert fødsel på et sykehus, koster trolig det offentlige langt mer enn dagens støtte til en internasjonal adopsjon. Medregnet kostnader til svangerskaps- og spedbarnskontroller, samt trygdeutgiftene ved tre ukers lengre permisjon før fødselen, er kostnadene pr. barn trolig høyere enn adopsjonskostnadene. I tillegg dekkes eventuelle ekstraordinære helseutgifter ved komplikasjoner selvsagt av det offentlige helsevesenet.

Det en familie må betale for en internasjonal adopsjon varierer, men forventes å ligge rundt kr 140 – 150 000 i år. I tillegg til denne summen kommer reise og opphold i barnets hjemland. I 1994 dekket adopsjonsstøtten opp mot ca. 70-75 prosent av de gjennomsnittlige adopsjonskostnader. I 2013 dekker støtten ca. 30–32 prosent av kostnadene.

De tre adopsjonsforeningene InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum avslutter snart underskriftskampanjen Øk adopsjonsstøtten på Facebook. Underskriftene vil overleveres den nye Barne- og likestillingsministeren. Her finner du underskriftsskjemaet.

Del med andre: