Gi adopterte den hjelpen de har rett på!

Dato: 26.08.2015
artikkelbilde
Adopsjonsforum aksjonerer i disse dager for å få opprettet et landsdekkende kompetansesenter for adopsjon. Her er vår appell til norske kommunepolitikere:

Kjære kommunepolitiker,

Det er aldri for sent å få en god barndom.

Ordningen med internasjonal adopsjon gir barn over hele verden en ny sjanse. Adoptivbarn er barnevernsbarn fra hele verden. De er sterke og fulle av mot. De har et ønske og ikke minst en rett til å få en lykkelig barndom. Gjennom den internasjonale adopsjonsordningen har Norge forpliktet seg til å gi dem dette.

I høst har mange forventningsfulle barn startet på skolen. Vår undersøkelse viser at ni av ti kommuner ikke har rutiner for å ta i mot adopterte barn i skolen.

Vi vet at ansatte i barnehage og skole ønsker å se alle barn og gjøre dem trygge.
Vi vet at kompetanse skaper trygghet.
Vi vet at adoptivbarn trenger ekstra trygghet.

Er din kommune en av kommunene som ikke vet hvordan man skal ta imot adopterte barn fra utlandet? Ønsker du å få på plass slike rutiner fra høsten 2016?

Første steg for deg og din kommune er å sørge for at skoler, barnehager og helsestasjoner er rustet til å ta i mot adoptivbarn. Vil du og ditt parti sørge for at din kommune prioriterer barna?

Neste steg er å ta saken videre til politikere og myndigheter på nasjonalt nivå for å få opprettet et landsdekkende kompetansesenter for adopsjon som kan støtte norske kommuner. Der trenger vi din hjelp. Du har adoptivfamilier, fagpersoner og ikke minst adoptivbarn i norske kommuner bak deg – vi håper at du og ditt parti kan bringe saken videre!

Adopsjonsforum aksjonerer i disse dager for å få på plass et statlig kompetansesenter for adoptivfamilier. For barnas skyld. Dette er et initiativ som er gjennomført i Danmark. I Norge har Adopsjonslovutvalget foreslått å gi bedre støtte til adoptivfamilier etter at barna har kommet til Norge. 

I 2013 leverte foreningene Adopsjonsforum og Inoradopt rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" til Barne- likestillings- og integreringsdepartementet. Les mer om foreslått kompetansesenter her.

Våren 2015 gjennomførte Adopsjonsforum en spørreundersøkelse i alle norske kommuner som avdekket et stort behov for mer kompetanse i hjelpeapparatet, om oppfølging av adopterte barn. 

I en annen undersøkelse som ble gjennomført i 2014-2015, avdekket Marthe Oldren Smørdal, psykologspesialist ved BUP i Trondheim, tilsvarende behov hos 14 adoptivfamilier.

Med vennlig hilsen
Politisk utvalg, Adopsjonsforum

Del med andre: