Medlemsfordeler

Dato: 08.01.2021
artikkelbilde
Adopsjonsforum er en forening med mange tilbud til våre medlemmer (illustrasjonsfoto).
Det er flere fordeler ved å være medlemmer av Adopsjonsforum utover å kunne adoptere. Både for nye søkere, de som akkurat har fått barn og for de som har vært medlemmer lenge.

Bli medlem her. 

Vi bestreber oss på å kunne tilby relevant informasjon og veiledning innenfor de rammene var har.

Aktuelt medlemsblad
Som medlem mottar man Adopsjonsforums medlemsblad fire ganger i året. Bladet tar inn stoff som er nyttig både for nye søkere, de som er kommet hjem med barn og de som har vært medlem lenge. Målet er at alle som mottar bladet skal finne noe relevant og vi har noen faste spalter. Tidligere tema har blant annet vært; helse, forberedelsestid, ungdom, tilbakereiser, enkeltland og oppstart i barnehage.

Gratis informasjonshefter
Sammen med de andre adopsjonsforeningene gir Adopsjonsforum ut hefter som fordyper seg i aktuelle tema og problemstillinger. Tilgjengelige hefter handler blant annet om adopterte barns bakgrunn, adopterte barn og språk, barn som trenger spesielle foreldre, og tilknytning. Medlemmer kan få heftene tilsendt gratis i posten, eller laste dem ned fra Adopsjonsforums nettsider. Flere nyttige hefter er på vei, og vi holder våre medlemmer løpende orientert.

Les mer her om temaheftene.

Tilbakereiser
Adopsjonsforum arrangerer spesielt tilrettelagte tilbakereiser til eksisterende og tidligere samarbeidsland. Reisene arrangeres for grupper. De kommende årene vil det arrangeres tilbakereiser til stadig flere av Adopsjonsforums samarbeidsland.

Les mer om tilbakereiser her.

Søk etter biologisk familie
Noen adopterte ønsker å søke etter sin biologiske familie når de blir myndige. Adopterte som er blitt formidlet gjennom Adopsjonsforum, kan få veiledning på fremgangsmåte og forberedelse. Vi kan også tilrettelegge reiser til opprinnelsesland.

Les mer om tjenesten her.

Ressursrike lokallag
Medlemmer kan delta på spennende arrangementer i Adopsjonsforums lokallag, for eksempel faglige foredrag, småbarnstreff og sosiale aktiviteter for hele familien. Lokallaget er dessuten en god støtte å ha, skulle man møte på utfordringer som adoptivfamilie.

Finn ditt lokallag her. 

Kurs og foredrag
Våre medlemmer har mulighet til å komme billig inn på kurs og foredrag som arrangeres av Adopsjonsforum sentralt. Vi arrangerer blant annet åpne dager med ulike tema som: store barn, helse, skole og barnehage.

Interesseorgan for adoptivfamilier
Som medlem støtter man opp under Adopsjonsforum som interesseorganisasjon, som driver et aktivt opplysningsarbeid, deltar i den offentlige debatten, driver lobbyvirksomhet mot norske og utenlandske myndigheter, påvirker offentlig saksbehandling og lovgivning, deltar i forsknings- og utviklingsarbeid, og er en internasjonal aktør som arbeider for etisk og juridisk kvalitetssikring innen adopsjon.

Historisk database
Adopsjonsforum har en egen database på sitt ekstranett, der medlemmer har tilgang på foreningens samlede medlemsmagasiner tilbake til 1975. Her kan man finne viktig fagstoff og masse erfaringsmateriale som dekker alle mulige faser av det å leve som adoptivfamilie. Databasen kan dessuten by på mye interessant historisk stoff. Kanskje finner du her en uforglemmelig artikkel eller en spesiell hilsen du ønsker å lese igjen? Logg inn på ekstranettet fra forsiden.

Del med andre: