Landsstyret

Dato: 19.09.2023
Landsstyret har som ansvar å gjennomføre beslutningene som tas i Adopsjonsforums høyeste styringsorgan - landsmøtet.

Landsstyret skal lede Adopsjonsforums virksomhet mellom landsmøtene. Andre oppgaver styret har er:

  • Å ta opp enhver sak som det anser som tjenlig for å fremme foreningens formål.
  • Ansette og avsette daglig leder.
  • Fastsette retningslinjer, instrukser og vilkår for sekretariatets arbeid.
  • Forvalte forening­ens midler og utarbeide budsjetter.
  • Forberede og kalle inn til landsmøte, og sette opp dagsorden.
  • Gjennomføre lands­møtets beslutninger.
  • Opprette og nedlegge utvalg.

Landsstyret kan delegere arbeidsoppgaver til arbeidsgrupper, lokalavdelinger, daglig leder, sekretariatet og ­utvalg.

Daglig leder har møte-, forslags- og talerett på landsstyrets møter, og er landsstyrets sekretær.

Ved stemmelikhet har landsstyrets leder dobbeltstemme. Landsstyrets leder eller nestleder samt et styremedlem tegner for landsstyret og landsmøtet.

27. april 2019 ble det valgt nytt styre. Alle i styret tok gjenvalg, men det ble byttet verv ved at det ble ny nestleder.

I august 2019 og i februar 2020 ble det gjort endringer i landsstyret, og også på Landsmøtet 2023. Landsstyret i Adopsjonsforum består av:

Andrea J. Bratt Mæhlum (Oslo og Viken)

Landsstyrets leder

Margit Steinholt (Søndre Nordland)

Landsstyrets nestleder

Robert Ødegård (Trøndelag)

Landsstyremedlem 

Åshild Hansen-Bjørnevoll (Vest)

Landsstyremedlem

Rolf Senstad  (Oslo og Viken)

Landsstyremedlem

Ingrid Golimo

Ansattes representant i landsstyret

   
Del med andre: