Landsstyret

Dato: 27.04.2021
Landsstyret har som ansvar å gjennomføre beslutningene som tas i Adopsjonsforums høyeste styringsorgan - landsmøtet.

Landsstyret skal lede Adopsjonsforums virksomhet mellom landsmøtene. Andre oppgaver styret har er:

  • Å ta opp enhver sak som det anser som tjenlig for å fremme foreningens formål.
  • Ansette og avsette daglig leder.
  • Fastsette retningslinjer, instrukser og vilkår for sekretariatets arbeid.
  • Forvalte forening­ens midler og utarbeide budsjetter.
  • Forberede og kalle inn til landsmøte, og sette opp dagsorden.
  • Gjennomføre lands­møtets beslutninger.
  • Opprette og nedlegge utvalg.

Landsstyret kan delegere arbeidsoppgaver til arbeidsgrupper, lokalavdelinger, daglig leder, sekretariatet og ­utvalg.

Daglig leder har møte-, forslags- og talerett på landsstyrets møter, og er landsstyrets sekretær.

Ved stemmelikhet har landsstyrets leder dobbeltstemme. Landsstyrets leder eller nestleder samt et styremedlem tegner for landsstyret og landsmøtet.

27. april 2019 ble det valgt nytt styre. Alle i styret tok gjenvalg, men det ble byttet verv ved at det ble ny nestleder.

I august 2019 og i februar 2020 ble det gjort endringer i landsstyret. På Landsmøtet 2021 ble hele styret gjenvalgt og består av:

Andrea J. Bratt Mæhlum (Oslo og Viken)

Ladsstyrets leder

Marianne Robertsen (Oslo og Viken)

Landsstyrets nestleder

Robert Ødegård (Trøndelag)

Landsstyremedlem (ny, supplert 23.8.2019)

Kenneth Fosse Marthinsen (Vest)

Landsstyremedlem

Margit Steinholt (Søndre Nordland)

Landsstyremedlem

Rolf Senstad (Oslo og Viken)

Landsstyremedlem (ny, supplert 28.2.2020)

 

Aruna M. Vegdal

Ansattes representant i landsstyret

Del med andre: