Landsstyret

Dato: 02.05.2019
Landsstyret har som ansvar å gjennomføre beslutningene som tas i Adopsjonsforums høyeste styringsorgan - landsmøtet.

Landsstyret skal lede Adopsjonsforums virksomhet mellom landsmøtene. Andre oppgaver styret har er:

  • Å ta opp enhver sak som det anser som tjenlig for å fremme foreningens formål.
  • Ansette og avsette daglig leder.
  • Fastsette retningslinjer, instrukser og vilkår for sekretariatets arbeid.
  • Forvalte forening­ens midler og utarbeide budsjetter.
  • Forberede og kalle inn til landsmøte, og sette opp dagsorden.
  • Gjennomføre lands­møtets beslutninger.
  • Opprette og nedlegge utvalg.

Landsstyret kan delegere arbeidsoppgaver til arbeidsgrupper, lokalavdelinger, daglig leder, sekretariatet og ­utvalg.

Daglig leder har møte-, forslags- og talerett på landsstyrets møter, og er landsstyrets sekretær.

Ved stemmelikhet har landsstyrets leder dobbeltstemme. Landsstyrets leder eller nestleder samt et styremedlem tegner for landsstyret og landsmøtet.

27. april 2019 ble det valgt nytt styre. Alle i styret tok gjenvalg, men det ble byttet verv ved at det ble ny nestleder. Landsstyret består av:

Øyvind Reidar Bakke Reier (Vestfold/Telemark)
Landsstyrets leder

Andrea J. Bratt Mæhlum (Viken)
Landsstyrets nestleder

Marianne Robertsen (Viken)
Landsstyremedlem

Kenneth Fosse Marthinsen (Vest)
Landsstyremedlem

Margit Steinholt (Søndre Nordland)
Landsstyremedlem

Arne Kristian Nordhei (Nordland)
Landsstyremedlem

 

Aruna M. Vegdal
Ansattes representant i landsstyret

Del med andre: