Årsberetning og regnskap 2020

Dato: 30.04.2021
artikkelbilde
Her kan du lese årsberetningen med nøkkeltall for foreningen i 2020
Adopsjonsforums årsberetning og årsregnskap for 2020 ble enstemmig godkjent på Landsmøtet 24.april 2021.

Året 2020 ble et veldig spesielt år for oss alle på grunn av pandemien. For Adopsjonsforum fikk det også innvirkning og ulike konsekvenser. Her finner du Landsstyrets årsberetning med nøkkeltall og revisjonsberetning. God lesning. 

Klikk her for å lese Årsberetning 2020

Klikk her for å lese Revisjonsberetning 2020 fra Alpha Revisjon AS. 

 

Del med andre: